Divendres, 19 d'abril de 2024
És notícia

Finalitzen les obres d’ampliació del Cementiri a Gavà

Avatar photo
Amb una inversió de 575.000 euros, s’hi han construït 104 nínxols, un nou accés al c. Sant Lluís, un aparcament per a 100 vehicles i un espai de dol perinatal

Les obres d’ampliació del Cementiri Municipal a la zona adjacent al carrer  de l’Argila ja han finalitzat. Una actuació que ha permès la creació, dins de  les dependències actuals, d’un espai de dol gestacional i perinatal.  

La intervenció ha permès ampliar la superfície actual en 7.243 metres  quadrats. D’aquests, 3.790 m² s’integren al recinte actual. Altres 3.452 m² s’han  destinat a la creació d’un aparcament i una plaça adjacent. 

En la visita feta avui, l’alcaldessa de Gavà, Gemma Badia ha manifestat que “les  obres han consolidat tota la part sud-oest de l’illa delimitada per l’avinguda  Joan Carles I, el carrer de l’Argila i el carrer de Sant Lluís amb un nou mur  en aquest últim. A banda de l’adequació de l’aparcament i la creació de la  plaça, s’ha millorat la connexió amb el cementiri actual. En aquest sentit, 

Badia ha explicat que “la nova entrada és molt més ample, millorant l’accés  i el pas dels vehicles funeraris”. A més, “s’ha preparat el terreny amb la  previsió de poder dur a terme futures ampliacions” ha afegit Badia. 

Equipament responsable 

El projecte preveia espais enjardinats i vegetació que, a més de millorar la  percepció de la ciutadania envers l’equipament, tindrà una clara funció  ambiental: retenció de la contaminació atmosfèrica i oxigenació de l’aire,  reducció de l’impacte acústic, i la creació d’espais d’ombra per evitar el  sobreescalfament i l’efecte illa de calor. L’alcaldessa ha explicat que “aquesta 

actuació no s’ha fet per la situació actual de sequera, aquestes plantacions  es faran parcialment a l’espera que la situació millori i es pugui posar en marxa la instal·lació prevista de reg. No ens volem arriscar a plantar ara un  arbre que no sabem quina supervivència tindrà. A més, suposaria  malbaratar la inversió”. Badia ha afegit que “també estem buscant altres  solucions alternatives per fer aquest tipus d’ambient paisatgístic amb  l’objectiu de fer un lloc agradable i amb la sensibilitat del que representa  un cementiri”.  

Amb aquesta actuació és notòria la millora del carrer Sant Lluís, l’equipament  s’ha obert a aquest carrer donant un nou accés que genera una petita plaça i  ordenant una zona d’aparcament amb 105 places autoritzades. 

Delimitació definitiva de l’espai 

Amb un pressupost de 575.000 euros, l’actuació permet consolidar la  superfície definitiva del Cementiri, amb una nova tanca, i nous accessos

Detallem les intervencions realitzades: 

  • 104 nínxols nous

Estan agrupats en edificacions de 4 plantes formant carrers entre elles. Aquests  carrers incorporaran rampes per a vianants i permetran l’accés del cotxe funerari  a qualsevol nínxol. La part central del carrer són illes d’estada amb bancs i  enjardinament.  

L’adequació d’aquest espai permetrà la construcció progressiva de fins a un  miler de nínxols més i uns 600 columbaris atenent les necessitats que es  vagin generant en els pròxims anys. 

  • Un espai de dol gestacional i perinatal  

Ubicat a la zona més antiga del Cementiri, concretament al costat de l’accés  de l’avinguda Joan Carles I, entre el mur de tancament d’aquesta banda del  cementiri i 3 grans xiprers. Es tracta de donar resposta a les sensibilitats dels  nous temps.  

  • Nova tanca delimitadora de l’espai del cementiri

Permet la delimitació definitiva del cementiri. L’altura i l’acabat té el menys  impacte possible, però sempre impedint l’accés incontrolat de persones a  l’interior de la instal·lació.  

La tanca del carrer de l’Argila és més baixa i transparent, mentre que la del c.  Sant Lluís és més alta, de bloc de formigó pintat per minimitzar el seu impacte  davant de les edificacions de l’altra banda del carrer. 

  • Nou accés per a vehicles i persones des del carrer Sant Lluís 

Per organitzar els recorreguts a l’interior del cementiri i integrar la nova ampliació  dins de la trama ja creada, s’ha dissenyat un eix amb orientació nord-sud, amb  connexió amb el carrer Sant Lluís i possible sortida per la part superior del  cementiri. 

Aquest eix ordena tot el conjunt dels nous edificis de nínxols, que pengen d’allà.  Té un paviment d’asfalt, ja que es prioritza en aquest cas el pas de vehicles.  A l’inici d’aquest eix, a un costat, i es preveu plantar una filera de xiprers. Aquesta actuació es farà més endavant un cop les condicions de l’actual sequera  garanteixin la supervivència dels mateixos amb la xarxa de reg que s’ha disposat  a tal efecte.  

El fet d’habilitar un nou accés de vehicles en aquest espai, fa que l’accés de  l’avinguda de Joan Carles I es reservi exclusivament per a l’accés dels  vianants.  

  • Nova connexió del cementiri antic amb la nova ampliació. Actualment, el fet que els cotxes fúnebres tinguin cada cop més amplada, fa que  sigui gairebé impossible el seu accés a la part original del cementiri. Per  solucionar-ho s’ha enderrocat part d’un edifici de nínxols

Aquesta actuació permet perllongar l’eix de vianants que, paral·lel al carrer Sant  Lluís, travessa tot el cementiri i permetque, des del nou accés, els vehicles  puguin entrar a la part més antiga.  

  • Aparcament de 105 places 

L’ampliació del Cementiri comporta la creació d’un aparcament amb accés  des del carrer Sant Lluís. Disposade 105 places (3 per a persones amb  mobilitat reduïda), que permet cobrir les necessitats dels usuaris del cementiri, així com generar un àmbit d’aparcament fora de la  futura Zona de Baixes Emissions per donar cabuda a aquells vehicles que no  disposin de la corresponent etiqueta per circular dins la zona restringida. 

L’aparcament compta amb arbrat i amb enllumenat. A tocar de l’estacionament s’ha construït una plaça que serà un espai d’esponjament del carrer de Sant  Lluís i fa de vestíbul al cementiri. La plantació prevista en aquesta plaça es  plantarà malgrat la situació de sequera com a prova pilot utilitzant sacs  d’infiltració omplerts amb aigua del freàtic.

Total
0
Shares
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Notícia anterior

CONDUCTOR ‘COMBO’ | Xoca contra una tanca, sense carnet, agredeix els Mossos i acaba a la garjola

Notícia següent

Pineda s’adhereix a la campanya «No el deixis caure al pou del suïcidi»

Notícies relacionades