Finalitza la moratòria de la ZBE Rondes BCN per a les furgonetes sense etiqueta ambiental

A partir de l’1 d’abril, seran sancionats aquests vehicles que circulin dins de l’àmbit de les rondes de Barcelona de dilluns a divendres, de 7 a 20 hores, mesura que afecta tot el terme municipal de L’Hospitalet

Per preservar la qualitat de l’aire i evitar retornar a la situació habitual d’alts nivells de contaminació a l’entorn metropolità, l’AMB i els cinc ajuntaments que integren la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de les rondes (Barcelona, L’Hospitalet, Cornellà, Esplugues i Sant Adrià) segueixen desplegant aquesta iniciativa mediambiental, que afecta tot el terme municipal de L’Hospitalet.

El 31 de març finalitza la moratòria per a les furgonetes a les quals no els correspon l’etiqueta ambiental de la DGT. Per tant, a partir de l’1 d’abril les furgonetes sense aquest distintiu no podran accedir ni circular per la ZBE Rondes BCN en l’horari restringit: de dilluns a divendres laborables, de 7 a 20 h. També finalitza el 31 de març la moratòria per als cotxes o motos d’autònoms amb rendes baixes.

Per atendre les conseqüències socioeconòmiques derivades de la crisi de la Covid-19, la primavera de 2020 es van ampliar les moratòries previstes inicialment. Amb el nou calendari, encara estan actives les moratòries per als camions, autobusos i autocars que finalitzaran en el decurs de 2021, segons els terminis establerts. El règim sancionador de la ZBE Rondes BCN per a cotxes i motos als quals no els correspon distintiu ambiental va entrar en vigor el 15 de setembre de 2020.

Segons les darreres dades analitzades, la proporció de vehicles que circulaven sense distintiu ambiental per la ZBE Rondes BCN ha passat del 9-10 % durant la primera meitat de 2020, abans de l’entrada en vigor del regim sancionador, al 3,5-4,5 % el febrer de 2021. És a dir, s’han reduït més d’un 50 % els vehicles que circulaven sense etiqueta ambiental de la DGT. Amb la finalització de les moratòries, s’espera que s’acabi de rebaixar aquesta xifra a menys de l’1 %.

L’objectiu de la ZBE Rondes BCN és reduir la contaminació ambiental, preservar i millorar la qualitat de l’aire i la salut pública. Es pretén acostar els nivells de contaminació de L’Hospitalet i la resta de municipis metropolitans als recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i complir amb els valors límits de la qualitat de l’aire legalment establerts.