Es crea a Collblanc-la Torrassa l’Espai de Relació Institucional

El projecte Intervenció Comunitària Intercultural (projecte ICI) crea espais de trobada per als veïns dels barris de Collblanc i la Torrassa per fomentar la cohesió social i el diàleg intercultural

L’alcaldessa de L’Hospitalet, Núria Marín; el subdirector general de la Fundació “la Caixa”, Marc Simón, i el director de l’Associació Educativa Ítaca, Felipe Campos, han presentat aquesta tarda, de manera virtual, el nou Espai de Relació Institucional del barris de Collblanc-la Torrassa. S’han adherit a la seva constitució Marc Viñas, subdirector general de Cooperació Social i Voluntariat, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies; Lluïsa Moret, presidenta de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la Diputació de Barcelona; Daniel Fernández, director del Sector Sanitari Baix Llobregat, Centre Litoral i Hospitalet de Llobregat del Servei Català de la Salut; Montserrat Domínguez, directora dels Serveis Territorials d’Educació de Barcelona Comarques del Departament d’Educació; Palmira Tejero, directora d’Atenció Ciutadana i Comunicació, en representació del Consorci Sanitari Integral, i Eduard Sala, responsable d’Acció Social de Càritas.

Aquest acord, que s’emmarca en el projecte Intervenció Comunitària Intercultural (projecte ICI), recull el protocol de compromisos i actuacions pel qual l’Ajuntament de L’Hospitalet, juntament amb l’Associació Educativa Ítaca i altres entitats públiques i privades, es comprometen a continuar treballant per promoure i afavorir la cohesió social i la convivència ciutadana intercultural als barris de Collblanc-la Torrassa.

Els participants han destacat l’alt nivell d’implicació dels 168 professionals de l’Administració i de les entitats socials dels àmbits de la salut, l’educació, els serveis socials, la cultura, el lleure, l’esport, la convivència i l’acollida intercultural, juntament amb els veïns i les veïnes de Collblanc-la Torrassa.

En la jornada d’avui s’han compartit els avenços del procés comunitari intercultural, que, des del seu inici i fins al setembre d’enguany, ha aconseguit organitzar 811 activitats en 29 espais del districte cedits per les entitats i els serveis municipals, així com més de 40.000 participacions. El procés comunitari ha permès experimentar el potencial del treball cooperatiu per respondre, de forma conjunta i coordinada, a les necessitats existents. Durant l’últim any, en el context de pandèmia, les aliances creades gràcies al procés han facilitat la detecció de necessitats i l’organització comunitària a fi de proporcionar respostes ràpides a les persones en situació de vulnerabilitat.

Què és l’Espai de Relació Institucional?

Els espais de relació institucional donen suport i sostenibilitat als processos comunitaris desenvolupats a cadascun dels 36 municipis que integren el projecte ICI, i faciliten la col·laboració, la complementarietat i les sinergies entre els diferents recursos implicats, entre els quals hi ha administracions, institucions i la ciutadania, per tal d’oferir una millor resposta a les necessitats de la zona.

L’existència d’aquest espai facilita i impulsa la sostenibilitat per donar les respostes coordinades i integrades que necessiten les ciutats del segle xxi. Davant la diversitat social i cultural, cal marcar estratègies que reverteixin en la integració intercultural i afavoreixin la cohesió social, les quals també impliquen valorar la diversitat com un motor d’innovació, transformació i desenvolupament social, cultural i econòmic de les nostres ciutats.

Un projecte consolidat 

Aquest acord que constitueix l’Espai de Relació Institucional forma part del projecte ICI, desplegat per la Fundació ”la Caixa” en un total de 36 territoris de diferents municipis de tot Espanya.

El projecte ICI neix de la necessitat d’afrontar una nova realitat en la qual s’evidencia que els moviments migratoris de la nostra societat configuren ciutats cada vegada més diverses. Fruit d’aquest fenomen, s’han seleccionat territoris amb una elevada diversitat cultural per posar-hi en marxa aquesta iniciativa d’intervenció preventiva que fomenta les relacions interculturals, afavoreix la cohesió social i promou l’apoderament de la societat en pro de la convivència i el desenvolupament comunitari.