Els serveis municipals d’ocupació de Mollet atenen més de 5.000 persones l’any 2022

En total, s'han realitzat 14.948 atencions a la ciutadania, un 21,6% més que l'any 2021

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

L’any 2022, 5.100 persones han rebut suport des dels serveis municipals d’ocupació de l’Ajuntament de Mollet del Vallès. En total, s’han realitzat 14.948 atencions a la ciutadania, un 21,6% més que l’any 2021, s’han creat 48 nous negocis amb el suport del Mollet Hub i 120 alumnes han finalitzat un certificat de professionalitat. Són dades que es deprenen de la memòria de 2022 de l’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació (EMFO) de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.

Servei d’emprenedoria i empresa

Segons les dades del servei d’emprenedoria i empresa ubicat al Mollet Hub, durant el 2022 es van crear 48 nous negocis, 7 més respecte el 2021, i s’han atès més de 1.600 persones emprenedores, 17,9% més respecte l’any anterior.

D’aquests nous negocis, 41 són autònoms i 7 s’han constituït com a societat limitada (SL).

Es tracta d’iniciatives emprenedores molt diversificades: hostaleria, serveis personals, educació, transport, comerços minoristes o serveis TIC, entre d’altres.

Servei d’orientació profesional

En total, els serveis municipals d’ocupació ubicats a Mollet Orienta van atendre 5.172 persones, un 1,6% més respecte el 2021, fet que en dades mensuals acumulades van representar més de 14.948 atencions individuals, un 21,6% més respecte l’any anterior.

En total, 501 persones han trobat feina amb el suport de l’equip d’EMFO, 25 més que el 2021, i s’han gestionat 580 ofertes de feina. En total, s’han assolit 599 insercions, on es comptabilitzen totes les insercions, tenint en compte si una persona ha trobat més d’una feina durant el 2022, 183 més respecte el 2021.

Durant aquest any, els perfils més demandats han estat els d’administratius, operaris de producció, de magatzem, de muntatge i de manteniment, auxiliars de comerç i personal d’hostaleria.

El perfil del ciutadà que es va adreçar a EMFO durant el 2022 és molt similar al del 2021: dona (56,3%) de Mollet (68%), d’entre 36 i 55 anys (51,25%), amb els estudis obligatoris secundaris finalitzats  (12,3%) o amb graduat escolar (23,9%), amb un perfil ocupacional de dependenta o auxiliar de comerç, manipuladors, operaris de neteja o de producció, administratius, atenció al client, atenció a persones dependents i/o hostaleria.

Servei de formació professionalitzadora

El servei de formació situat a Mollet Forma ha impartit 8 accions formatives en els quals han participat 155 alumnes.

Un total de 120 alumnes han finalitzat el curs complet i per tant, s’han obert les portes a noves sortides professionals. I 35 alumnes han finalitzat alguns dels mòduls formatius sigui perquè han cobert alguna vacant o perquè han trobat feina i no han pogut continuar amb la formació.

Abans de l’inici dels cursos, 859 persones van assistir a les sessions informatives on se’ls explicaven els requisits per participar-hi i les sortides professionals de cada curs. D’aquestes, 479 es van inscriure com a mínim a una de les accions formatives. I un total de 81 persones van realitzar proves de nivell per poder accedir a la formació professionalitzadora, ja que no complien els requisits formatius previs.


Plans d’ocupació municipals

Durant el 2022, es van contractar 82 plans d’ocupació municipals,  27 més que el 2021 a través de 6 projectes diferents, entre els quals els Plans d’Ocupació Municipals de l’Ajuntament de Mollet. Tots els plans desenvolupen tasques d’interès per la ciutat de Mollet del Vallès, com ara, serveis de consergeria, operaris de neteja o de manteniment o agents cívics, entre altres.

Durant el període de contracte aprenen les tasques i/o reben formació per fomentar l’aprenentatge professional i competencial, incrementant així les oportunitats d’inserció en el mercat de treball en finalitzar el pla.

Des de l’inici i durant tot el procés de contractació, es realitzen diferents tutories de seguiment on es treballen les competències bàsiques, tècniques i transversals.