Els menors denunciats per consum de drogues podran acollir-se a una mesura educativa

El programa va dirigit a joves de 14 a 18 anys, residents a Granollers, o que hi estiguin escolaritzats o cometin la infracció a la ciutat

L’Ajuntament de Granollers i la Generalitat de Catalunya han reeditat un conveni de col·laboració per la prevenció en el consum de drogues entre els joves. Mitjançant aquest acord, els i les joves de 14 a 18 anys, que cometin aquest tipus d’infracció, podran optar per acollir-se a una mesura educativa en lloc d’una sanció administrativa.

 

Amb l’experiència acumulada a Granollers i en altres ciutats on s’han implantat programes similars, quan els joves menors d’edat cometen infraccions relacionades amb la tinença i consum de drogues a la via pública es poden detectar situacions de risc que és preferible abordar des de la prevenció i l’educació. La finalitat és aconseguir que els nois i noies assumeixin les seves accions, reconeguin els fets comesos i acceptin la realització d’una mesura educativa. Els beneficis són personals per als nois i noies i el seu entorn familiar, i també per a tota la comunitat.

 

Es poden acollir en aquest programa nois i noies de 14 a 18 anys, residents a Granollers, o que hi estiguin escolaritzats o cometin la infracció a la ciutat, en cas que el seu municipi de residència no compti amb aquest programa.

 

Quan un menor és identificat per la Policia Local o els Mossos d’Esquadra per tinença o consum de drogues al carrer, es contacta amb els pares o tutors per informar-los de la infracció, de la sanció econòmica que comporta (de 601 a 30.000 €) i de la possibilitat de realitzar una acció educativa com a alternativa. En cas que hi accedeixin i acceptin el compromís de seguiment, es concerta la visita amb la tècnica de prevenció de conductes de risc en joves de l’Ajuntament de Granollers. Una vegada finalitzada la tasca educativa, si s’ha completat satisfactòriament, no va endavant l’expedient sancionador.

 

En els darrers tres anys, a Granollers, han seguit les mesures educatives un total de 37 joves: 9 nois i 1 noia el 2018, 16 nois i 2 noies el 2019, i 4 nois i 5 noies el 2020.