Els menors de 35 de Mollet ja poden demanar ajudes per al lloguer

Poden optar a aquesta subvenció les persones amb 35 anys o menys que siguin titulars d’un contracte d’arrendament o de cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació

temps lectura-Temps de lectura: < 1 minut

Des del 23 de març fins al 5 d’abril està oberta la convocatòria per a la concessió de subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a joves que tinguin 35 anys o menys.

 

Entre altres requisits, poden optar a aquesta subvenció les persones joves que amb data del 22/3/2023 tinguin 35 anys o menys, siguin titulars d’un contracte d’arrendament o de cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya.

 

Com és habitual, l’Ajuntament de Mollet, a través de l’Oficina Local d’Habitatge ofereix la tramitació i assessorament per demanar aquests ajuts. Tots els requisits, com tramitar l’ajut, documentació que cal adjuntar i altres informacions es poden consultar a l’apartat del web municipal.

 

Quina documentació cal adjuntar a la sol·licitud normalitzada

  • DNI / NIE / Passaport vigents del/dels sol·licitant/s (només presencials)
  • Contracte lloguer o de cessió ús
  • Els rebuts de lloguer o cessió corresponents a l’any 2023 pagats fins a data presentació
  • Imprès normalitzat amb les dades bancàries del compte que s’ha d’ingressar la subvenció (SEPA) o certificat de titularitat bancari (banca en línia).
  • En cas de situacions específiques caldrà adjuntar la documentació necessària segons casuística (veure les bases reguladores).

 

Què cal fer per tramitar aquesta subvenció

 

Consultes

Per telèfon, per whatsapp i per correu: