El projecte A-porta ha ajudat a evitar sobrecostos en les factures energètiques

Els darrers deu mesos, onze veïns i veïnes “picaportes” han desplegat un programa d’ajut comunitari en 694 habitatges

La primera fase del projecte d’apoderament veïnal A-porta, desenvolupat per la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), IesMed SCEL i l’Ajuntament de Viladecans al barri de la Montserratina va presentar ahir els resultats i conclusions del treball realitzat als darrers deu mesos. L’acció social ha estat duta a terme per onze veïns i veïnes del barri, que han treballat per apoderar el veïnat amb vulnerabilitat energètica i lluitar contra la solitud no desitjada. El programa ha detectat que al voltant del 7 % de les 694 llars inspeccionades té algun tipus de vulnerabilitat i que dos de cada tres habitatges pateixen un sobrecost a les factures de subministraments bàsics. A més, s’han identificat 41 persones que viuen en situació de solitud no desitjada. A-porta, que ja ha finalitzat la seva primera fase, tindrà continuïtat al barri de l’avinguda del Molí en una segona etapa.

El desplegament l’ha fet un equip d’onze veïns i veïnes que viuen al mateix barri de la Montserratina, que han assessorat i aconsellat el seu veïnat visitant totes i cadascuna de les llars –els anomenats Picaportes– fent un porta a porta intensiu per tal de donar consells i recursos per conscienciar sobre com realitzar un consum d’energia responsable, com adequar les llars al fred i a la calor amb solucions de baix cost i com entendre i reduir les factures de subministraments bàsics, fent així al veïnat protagonista del seu propi consum.

Els Picaportes han fet entrevistes d’uns 29 minuts de mitjana a 694 llars, un 58 % de les 1.200 visites incloses en porta a porta. De la resta de llars, eren absents 285 (un 24 %), van ser rebutjades 152, (un 13 %), es van ajornar 51 (un 4 %) o estaven buides 18 (un 2 %). Les persones entrevistades tenen una edat mitjana de 56 anys i han sigut més dones (61 %) que homes. Els entrevistadors també han realitzat 81 visites de seguiment per comprovar que els consells donats en la primera trobada s’havien aplicat amb èxit i per completar les entrevistes amb noves recomanacions.

Les derivacions i la coordinació amb l’Ajuntament, les peces clau

Un dels aspectes més destacats del desplegament del projecte A-porta a Viladecans ha estat l’excel·lent coordinació amb els serveis de l’Ajuntament. “Mai havíem aconseguit arribar tan lluny com hem arribat a Viladecans”, va subratllar ahir el coordinador del projecte al barri, Celso Pérez. “I això s’ha assolit gràcies a l’equip de Picaportes, la bona disposició de l’Ajuntament i a la part tècnica, que han col·laborat en tot moment per a l’èxit del projecte a la Montserratina”, va destacar. “Fins i tot, amb aquesta col·laboració hem detectat camins nous per al projecte”, va concloure.

Així, gràcies a aquesta coordinació entre A-porta i els serveis de l’Ajuntament, els casos més complicats relacionats amb energia (127) van ser derivats a la regidoria de Medi Ambient i els que anaven més enllà de la pobresa energètica van ser dirigits a les tècniques municipals del Pla local d’acció comunitària inclusiva (PLACI). Igualment, s’han fet 76 acompanyaments per ajudar a explicar i fer els tràmits recomanats, fruit del treball de coordinació amb les tècniques del PLACI, els Serveis Socials municipals, el Vilawatt i la Regidoria de Medi Ambient.

Els Picaportes han treballat seguint els indicadors que fixa l’Oficina d’Estadística de la Unió Europea (Eurostat) per mesurar la vulnerabilitat energètica a les llars. Les dades recollides en aquests indicadors mostren un patró respecte de la vulnerabilitat energètica a les llars que se situaria al voltant del 7 % de llars vulnerables. S’ha detectat que només el 7 % de les llars havien patit algun retardament en el pagament de les factures de serveis (el 5 % una vegada i el 2 % dues o més vegades); que els habitatges amb problemes d’humitats han estat el 7 %; que l’1 % tenen goteres, i que en un altre 1 % hi ha fusta podrida. Aproximadament 1 de cada 14 llars dels inspeccionats es podria trobar en situació de pobresa energètica.

Una de les dades més significatives del porta a porta és que dues de cada tres llars pateixen un sobrecost a les factures d’energia, per contractacions de potències elevades o per no tenir accés al bo social per desconeixement de la seva existència. També s’han detectat excessos de pagament a les factures del subministrament d’aigua per l’aplicació incorrecta del trams o per no haver sol·licitat la tarifa social.

Sobre les persones en situació de solitud no desitjada, els tècnics municipals de Serveis Socials i el PLACI han pogut identificar 41 persones susceptibles de trobar-se en aquesta situació de solitud no volguda. Gràcies a la detecció aquestes persones se’ls podrà acompanyar millor amb els recursos municipals.

Els resultats del projecte es van presentar ahir online amb l’assistència de la tinenta d’alcalde de Viladecans de l’Àmbit de Serveis a la Ciutadania, Gisela Navarro, i del president de la CONFAVC, Jordi Giró. També hi van intervenir Sònia Hernández, directora d’Acció Social d’Aigües de Barcelona; Celso Pérez, excoordinador de l’A-porta a Viladecans, i Laura Liñares, coordinadora de l’A-porta a Viladecans, que van explicar la diagnosi del projecte al barri de La Montserratina. També van participar els veïns i veïnes Picaportes Fernando Gutiérrez, Andrea Lopes, Ariadna Benito, Sakina El Khomcioulad i Beatriz Galea.

Gisela Navarro va explicar que “aquest projecte ha estat un encert del 100 %. L’impacte en tots els nivells és capital, ja que hem descobert situacions de vulnerabilitat que no teníem detectades i les hem pogut afrontar amb èxit”. La tinenta d’alcalde creu que A-porta “és un projecte que és una joia i agraeixo molt la implicació de tothom i la gran feina d’equip feta”. Gisela Navarro també va esmentar el Pla local d’Acció Comunitària “i tots els plans i projectes que hi volem afegir de política més madura, de millora, com el Pla de Solitud”.

El porta a porta a Viladecans es duu a terme gràcies al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya; a l’Ajuntament de Viladecans, a Aigües de Barcelona i a la Fundació “la Caixa”, que financen el projecte. També es fa per l’estreta col·laboració i el suport de la Federació d’Entitats Veïnals de Viladecans i de l’Associació de Veïns de la Montserratina.