El Port de Barcelona acaba la remodelació de diverses àrees

L’objectiu és tenir una estructura més eficient i capaç d’adaptar-se ràpidament els canvis del sector portuari i logístic, potenciant la innovació com motor de creixement del Port.

El Port de Barcelona ha realitzat un canvi organitzatiu amb la creació de les àrees de Comercial i Màrqueting i d’Innovació i Estratègia de Negoci. Aquesta nova organització, vigent des de l’1 de març, té l’objectiu de facilitar una adaptació més ràpida de l’organització a un entorn portuari i logístic cada cop més canviant, i ajudar a que el Port esdevingui un veritable motor de la recuperació i el creixement econòmic.
L’àrea d’Innovació i Estratègia de Negoci, liderada per Santiago Garcia-Milà i Emma Cobos i que depèn de Presidència i de la Direcció General, és l’encarregada de coordinar la implementació del IV Pla Estratègic del Port de Barcelona. El desenvolupament del nou Pla Estratègic 2021-2025 s’haurà de realitzar des d’una perspectiva transversal i amb la implicació de tota la Comunitat Portuària de Barcelona, així com de diferents sectors de l’economia tecnològicament innovadors. L’estructura d’aquesta àrea s’enfoca en els tres grans pilars del Pla Estratègic: sostenibilitat mediambiental, social i econòmica i incorporant la innovació i la digitalització com a vectors estratègics. Aquesta nova àrea amb doble dependència és també  l’encarregada de portar a terme projectes innovadors emmarcats en la visió del Port per a l’any 2040.
L’àrea de Comercial i Màrqueting, liderada per Carla Salvadó i que depèn de la Direcció General, té la missió de definir i desenvolupar l’acció comercial del Port de Barcelona. Aquesta àrea té la missió de vetllar per l’orientació dels serveis cap a les necessitats dels clients, promocionar els serveis del Port entre els diferents clients i és l’encarregada de realitzar l’anàlisi i la investigació de mercat, tant quantitativa com qualitativa.
Aquest canvi organitzatiu ha comportat la creació d’una oficina de serveis generals que donarà suport a ambdues àrees, aprofitant al màxim els recursos disponibles i el potencial de les persones que en formen part.