El Pla de Barris destinarà 26,6 milions d’euros a Sant Andreu i Sant Martí

El Pla impulsarà el museu de les cases barates del Bon Pastor, l’institut escola Rec Comtal i la transformació en equipament de l’antic cinema Pere IV

Els Plans de Barris dels districtes de Sant Andreu i Sant Martí desenvoluparan tres projectes emblemàtics. Es tracta del projecte museístic de les Cases Barates del Bon Pastor, de l’Institut Escola Rec Comtal a la Trinitat Vella i de la reconversió de l’antic cinema Pere IV, del barri del Besòs i el Maresme, en equipament multidisciplinar. El Pla de Barris destinarà 26,6 milions d’euros als dos districtes: un total de 13,6 milions d’euros al Pla de Barris de Sant Andreu, que actuarà als barris de la Trinitat Vella, el Bon Pastor i Baró de Viver i 13 milions al de Sant Martí, que actuarà al barri de el Besòs i el Maresme i la Verneda i la Pau. Actuaran de forma prioritària sobre els eixos d’educació i salut pública, drets socials i acció comunitària amb una mirada també en clau d’espai públic.


Aquest darrer projecte ja estava compromès en la primera edició del Pla de Barris, però serà en aquesta edició quan es faci realitat. És el projecte més rellevant d’un Pla de Barris que destina gairebé 13 milions d’euros al Besòs i el Maresme i que contempla diferents línies d’actuació. En l’àmbit educatiu, com a la resta de Plans de Barris, s’incorporen equips psicosocials a les escoles i projectes artístics com la Caixa d’Eines. Destaca, però, el projecte de transformació integral de l’Escola Prim, tant pel que fa al projecte educatiu com a millores en la infraestructura.

També destaca la línia de treball vinculada a la pràctica esportiva que té com a objectiu ampliar les oportunitats de lleure dels col•lectius en situació de vulnerabilitat i millorar la salut dels veïns i veïnes de totes les edats. És una línia que ja es va engegar a l’anterior Pla de Barris i que ara es consolidarà, especialment quan entrin en funcionament les noves instal•lacions del complex esportiu Francesc Abad, més conegut com La Besonense.

A nivell de districte, es mantenen algunes línies d’actuació a La Verneda i La Pau on es preveu contribuir a la remodelació del pont de Santander i una nova fase de la transformació ja iniciada a la Via Trajana on també es promourà l’ús comunitari i s’habilitaran zones de joc infantil i familiar.

Pel que fa al districte de Sant Andreu, l’institut escola Rec Comtal i el museu de les Cases Barates de Bon Pastor són també dos projectes molt esperats al territori. El pressupost global del Pla de Barris, però, puja fins els 13,6 milions d’euros amb el capítol educatiu i de salut pública i de drets socials com a eixos principals. També destaca l’adequació dels locals del Passadís i de l’Espai Via Barcino a Trinitat Vella. Es dissenyarà una estratègia amb el Districte i les àrees implicades per a millorar les condicions dels locals de les entitats. La intervenció busca generar un pol d’expressió cultural i comunitària al barri. També l’adequació de la Casa de l’Aigua. Aquesta actuació es durà a terme en col•laboració amb el Districte i el MUHBA, que explora el vincle amb el rescat de la memòria del barri i el Rec Comtal. Es remodelaran els Jardins de les Aigües de Montcada al nord de la Trinitat i la recuperació de la zona verda amb una millora dels usos ciutadans.

El Besòs i el Maresme: la reconversió de l’antic Cinema Pere IV en un gran equipament de barri

El projecte de l’antic Cinema Pere IV contempla l’enderroc i construcció d’un nou edifici que s’ha dissenyat amb un accés molt obert al barri.

La planta baixa és una prolongació del carrer i un punt vertebrador de la gran complexitat d’usos i horaris que engloba l’edifici. Aquest espai esdevindrà un gran punt de serveis i equipaments amb tres grans espais:

  • Un auditori d’usos múltiples a la planta soterrani per tot tipus d’activitats, en col•laboració amb l’ICUB
  • La biblioteca Ramon d’Alòs-Moner, que canvia d’ubicació i allibera espai al centre cívic que es destinarà a usos comunitaris
  • Les noves instal•lacions del CAP Besòs a les tres plantes superiors de l’edifici, per doblar la superfície de l’actual amb una connexió amb l’existent, en col•laboració amb la Generalitat

La nova biblioteca distribuirà les sales i instal•lacions entre la planta soterrani, la planta altell, la planta baixa i de la primera a la tercera plantes. És a dir que les diferents sales i espais tindran en total una superfície de més de 3.500 m2 construïts repartits de la següent manera:

  • A les dues plantes del soterrani (de 422 m2 la primera i 661 la segona) es preveu ubicar una sala d’estudi d’uns 75 m2 de superfície.
  • A la planta altell hi haurà un dels dipòsits documentals.
  • A la planta baixa (632 m2) se situarà l’accés a la biblioteca així com la zona infantil, que inclourà una “cova de llibres”, un racó per als petits lectors, un espai multisensorial i una zona d’acollida.
  • A la primera planta (587 m2) s’ubicarà una àrea de promoció i espai d’internet amb un espai de joves amb zona de Gaming, la zona dedicada a la novel•la, un espai de poesia i teatre i una sala de reunions i de conferències.
  • A la planta segona (599 m2) s’hi instal•laran els espais de fons general amb un punt d’atenció als usuaris i usuàries, l’espai per a revistes i diaris, i un espai d’exposicions. També hi haurà sala de reunions i conferències.
  • Finalment, la tercera planta (608 m2) es destinarà a zona de descans, espai de silenci i relaxació. Hi haurà una sala multimèdia i espais de suport i un espai per ubicar-hi un fòrum taller.

L’entrada serà un gran hall comú per reunir-se de manera oberta. El propi sistema estructural és generador d’un gran espai central i dos de perimetrals. L’espai central es propaga verticalment al llarg del gran buit generat pels dos nuclis estructurals, tenyeix de personalitat pública l’edifici i emfatitza les relacions de transparència i continuïtat visual fins a la planta coberta enriquit per la dinàmica dels recorreguts de la gent.

La previsió és que les obres s’iniciïn a principis de 2022. A la vegada que es construeix l’edifici es tramitarà el projecte específic per a la instal•lació del CAP a les plantes superiors de l’edifici. Totes dues actuacions avançaran en paral•lel per tal d’optimitzar al màxim els terminis, amb l’objectiu que al setembre de 2024 pugui entrar en servei tot l’equipament. Pel que fa al pressupost, l’actuació comporta una inversió aproximada de 15 milions d’euros: 9 milions aportats per l’Ajuntament a través del Pla de Barris i l’Institut de Cultura de Barcelona, i 6 milions el departament de Salut de la Generalitat.

Impuls al desplegament del projecte de l’Institut Escola Rec Comtal de la Trinitat Vella

La creació de l’Institut Escola Rec Comtal dóna resposta a una gran demanda del veïnat del barri de Trinitat Vella. El present Pla de Barris impulsa, en col•laboració amb el Consorci d’Educació de Barcelona, el desplegament del que ha de ser el nou referent educatiu a la zona amb una inversió de 4,2 milions d’euros.

L’Institut Escola Rec Comtal neix amb la voluntat d’unificar els tres centres educatius públics del barri de la Trinitat Vella: l’escola Ramon Berenguer III, l’escola Ramon y Cajal i l’institut Comas i Solà.

El projecte educatiu es posa en marxa el present curs 2020-2021 a l’edifici de l’antiga escola Ramon y Cajal que acull alumnes de P3 fins a 1r d’ESO. El  curs vinent s’integrarà l’alumnat que actualment segueix a l’escola Ramon Berenguer III. Finalment, s’incorporaran els joves de l’institut Comas i Solà el curs 2022-23 i s’acabarà el procés de fusió del nou institut escola. La futura seu del Rec Comtal serà el recinte ubicat a la Via Bàrcino on ara s’ubiquen tant el Ramon Berenguer III com l’institut Comas i Solà, que es transformarà per adaptar els espais a les necessitats del nou centre.

L’acció té sis objectius bàsics:

Millora física de l’equipament per a l’adaptació de l’espai al funcionament del centre educatiu.

Continuïtat dels perfils professionals per donar suport a l’equip educatiu. En coordinació amb el Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) i l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS), es reforçaran les figures psicosocials existents per contribuir a l’èxit de l’IE Rec Comtal, comptant amb la complicitat de la direcció dels centres.

Suport al desenvolupament del projecte educatiu amb un eix singular centrat en STEAM (ciència, tecnologia, enginyeria, arts i matemàtiques) i la seva plasmació en la promoció de practiques artístiques vinculades a la ciència i la tecnologia. Incorporar les STEAM en el marc d’un projecte singular i estructural de centre és un repte que implica un procés de transformació pedagògica que requereix d’acompanyament, formació de l’equip educatiu, adaptació dels espais físics de l’edifici, vincles amb el territori, aliances amb equipaments i/o programes de ciutat.

Acompanyament a la creació i consolidació de la nova AFA de l’IE Rec Comtal. El suport a les activitats extraescolars i a l’autoorganització de les famílies es reforçarà per aconseguir una major autonomia de l’entitat.

Activació d’un projecte de lectoescriptura, explorant la col•laboració amb la biblioteca per dissenyar una estratègia d’acompanyament a l’IE Rec Comtal que fomenti la lectura i que millori la comprensió lectora i les habilitats escriptores de l’alumnat.

Per últim, es potenciarà l’educació no formal entre infants i joves amb la consolidació d’una oferta completa d’activitats extraescolars (música, llengües, esports, etc.) que contribueixi a desenvolupar el projecte educatiu de barri.

Espai museístic de les Cases Barates del Bon Pastor

La previsió és que a principis de 2022 comencin les obres d’adequació de les cases barates del Bon Pastor per tal que al 2023 el projecte museístic sigui una realitat. El Pla de Barris destina 2,3 milions d’euros al projecte, que incorpora una gestió comunitària de l’espai en estreta col•laboració amb el MUHBA, el districte, i les entitats del barri, de forma especial amb l’Associació de Veïns i Veïnes del Bon Pastor i la seva vocalia de Memòria Històrica.

El conjunt de les cases barates es va construir a l’any 1929 promogut pel “Patronato de la habitación”. El complex el conformaven un total de 784 habitatges en planta baixa, agrupats en illes rectangulars amb dues tipologies; habitatges en mitgera i de cantonada. El projecte de museu busca posar en valor aquell moment de la història urbanística de la ciutat que no s’explica sense el context social i econòmic del moment.

L’emplaçament de l’esmentat equipament és la illa situada entre els carrers de Barnola, Tàrrega, Bellmunt i Claramunt i el formen 16 habitatges, quatre dels quals es conservaran com a cases museu rehabilitades que seran rèpliques dels originals. Cada habitatge disposava de tres dormitoris i un espai de cuina/menjador. Tanmateix disposava d’un pati, amb un espai cobert on s’ubicava el lavabo i l’eixida.

L’espai del conjunt museístic es distribueix de la següent manera:

  • Quatre cases a mantenir i rehabilitar com a cases museu, ambientades en diferents moments històrics .
  • Quatre cases destinades a espais expositius, en les quals es preveu que s’expliqui la història de l’habitatge de Barcelona.
  • Vuit cases per programa funcional d’equipament de barri i la resta de l’espai museu (sales de reunions, espais de treball, espais d’aula i sala d’actes, arxiu…).

“Tot està connectat”: perquè intervencions localitzades per revertir la vulnerabilitat social en punts concrets reverteixen en positiu al conjunt de la ciutat

Sota el lema “Tot està connectat”, l’Ajuntament de Barcelona inicia la campanya per explicar què és el Pla de Barris 2021-2024. La idea central de campanya explica com les accions socials, educatives i econòmiques desenvolupades a barris en situació de desigualtat, reverteixen positivament a tota la ciutat.

La comunicació de campanya consisteix en vuit històries reals que es despleguen en una gran varietat de canals i formats digitals i impresos. S’han elaborat quatre pel•lícules principals, peces audiovisuals per xarxes així com comunicació a banderoles, opis i diversos mitjans impresos.

El concepte de campanya ha estat ideat per l’Ajuntament de Barcelona i la direcció creativa i disseny l’ha desenvolupat l’estudi barceloní Clase. La producció audiovisual i fotogràfica l’ha fet la productora Broadcaster.

Aquesta campanya coincideix també amb l’activació dels perfils a Twitter, Instagram i Facebook del Pla de Barris que justament busca ampliar els canals per explicar el projecte i connectar amb els ciutadans de forma directa.