El nombre de pacients de càncer nous va baixar un 21% durant el confinament

Per primera vegada s'ha elaborat un estudi sobre l'impacte de la pandèmia en pacients en l'àmbit hospitalari i s'ha presentat al Ministeri de Sanitat

temps lectura-Temps de lectura: 5 minuts

Les societats científiques que agrupen els professionals sanitaris que atenen pacients amb càncer com són la Societat Espanyola d’Anatomia Patològica (SEAP), la Societat Espanyola d’Infermeria Oncològica (SEEO), la Societat Espanyola d’Hematologia i Hemoteràpia (SEHH), la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM), la Societat Espanyola d’Oncologia Radioteràpica (SEOR) i l’associació que atén un major nombre de pacients amb càncer, l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC), han treballat conjuntament en la realització del primer estudi amb dades multihospitalaris per quantificar la magnitud de l’impacte de la primera onada de la pandèmia en els pacients oncològics i oncohematològics.

Un estudi que ha analitzat els mesos de confinament, de març a juny, comparant els resultats amb el mateix període de l’any 2019. Aquest estudi pretén ser una primera fotografia del que ha suposat la pandèmia en l’atenció hospitalària als pacients amb càncer.

Ramón Reyes, president de l’AECC, assenyala “que era necessari tenir aquestes dades per calibrar l’impacte sofert pels pacients en l’àmbit hospitalari, tenir una idea molt clara de què és el que es necessita perquè les següents ones els pacients amb càncer no es vegin relegats i per a preveure les necessitats d’atenció que hauran generat els retards dels diagnòstics en la primera onada”.

Per realitzar aquest estudi es va enviar una enquesta als Serveis d’Anatomia Patològica, Hematologia, Oncologia Mèdica i Oncologia Radioteràpica de 37 centres terciaris distribuïts per diferents Comunitats Autònomes tenint en compte l’impacte sanitari del coronavirus a Espanya. La doctora Mariluz Amador, directora mèdica de l’AECC i coordinadora de l’estudi, assenyala que “la idea era tenir les primeres dades quantitatives generals sobre l’impacte de la pandèmia en els pacients amb càncer a Espanya en l’àmbit hospitalari, i per a això s’ha analitzat l’activitat en diferents serveis que atenen aquests pacients durant els mesos de març a juny comparant-los amb el mateix període de temps de l’any anterior”.

La gran conclusió d’aquest estudi és que la primera onada de la pandèmia ha suposat un descens tant en el nombre de nous diagnòstics com en l’inici de nous tractaments en la població amb càncer degut, en la major part dels casos, a la suspensió de l’activitat assistencial durant aquest període de temps, encara que també ha influït en la disminució del nombre de diagnòstics el temor per part dels pacients a acudir als seus centres hospitalaris per por de la infecció per coronavirus.

Menor activitat diagnòstica, menys pacients nous i més atenció telefònica

Les primeres conclusions de l’estudi assenyalen que durant els mesos de confinament va haver-hi menys activitat diagnòstica, menys pacients nous, però més atenció telefònica. En aquest sentit, es multipliquen gairebé per 3 les consultes de seguiment fetes telefònicament i es produeixen un descens de gairebé un terç en les consultes presencials respecte a 2019. Durant el mes de juny les consultes presencials tornen als números de 2019.

En aquest aspecte, el president de SEOM, Dr. Álvaro Rodríguez-Lescure matisa que “cal prioritzar la via telefònica, sempre que això no suposi un perjudici en l’atenció dels pacients, i organitzant sempre les proves complementàries pertinents i següents revisions. Cal tenir en compte que la telemedicina en càncer no pot ser una estratègia a llarg termini ni constant. Probablement és una eina per a aquells pacients en situació molt estable en els quals es pugui alternar la visita presencial i telefònica o per a aquells pacients que tan sols requereixen un resultat puntual després d’una visita presencial. És cert que la informació que aporta al metge i al pacient una visita presencial no pot ser substituïda per una visita telefònica. En SEOM estem elaborant un posicionament sobre aquest tema”.

Pel que fa a les noves consultes, es va observar que el nombre de pacients nous va decréixer un 21% en relació amb el mateix període de l’any anterior, sent la major caiguda els mesos d’abril i maig amb un 32% menys que en 2019. El nombre de pacients atesos en hospitals de dia descendeix una mitjana del 14%, mentre que el nombre de pacients que reben tractament amb quimioteràpia descendeix una mitjana d’un 9.5%.

El president de SEOM, Dr. Álvaro Rodriguez-Lescure destaca que “fins i tot en els pitjors moments de la primera onada, es va mantenir l’atenció dels pacients oncològics i els seus tractaments, malgrat el col·lapse dels hospitals i baixes en els Serveis. Es va sospesar de forma individualitzada els riscos i potencials beneficis de cada intervenció en els pacients amb càncer. Es va valorar en cada cas quins tractaments podien suspendre’s, canviar-se o retardar-se, sense efecte perjudicial per als pacients, i quins tractaments eren necessaris per a no afectar l’evolució de la malaltia oncològica”.

D’altra banda, la presidenta de SEEO, Ángeles Peñuelas assenyala que “les cures dels pacients amb càncer han estat sempre una prioritat per a les infermeres de referència en oncologia, tant en els pitjors moments de la primera onada, com en les successives, participant molt activament en l’atenció telemàtica i donant suport a totes les unitats implicades, així com als pacients que, en moments d’incertesa, han demandat una atenció molt concreta”.

En quant al nombre de pacients atesos en els serveis de radioteràpia el número descendeix en un 9% respecte als mesos de març, abril i maig del 2019. El nombre de pacients tractats amb radioteràpia descendeix un 5% de mitjana en aquest període de temps.

Per part seva, el president de SEOR, el Dr. Jorge Contreras, ha destacat que “més del 60% dels casos de càncer requereixen actualment tractament amb Radioteràpia i que a més té un paper destacat en més d’un 40% de les curacions dels pacients oncològics”. El Dr. Contreras vol destacar que amb la tecnologia actualment disponible al nostre país els tractaments amb Radioteràpia “són més eficaços, precisos i proporcionen excel·lents resultats, sent en moltes ocasions una excel·lent alternativa a la cirurgia, per això és molt important el garantir l’accés als tractaments oncològics, específicament a la Radioteràpia, perquè no empitjorin els resultats de supervivència en Càncer”.

En relació a les proves diagnòstiques, durant la primera onada de la pandèmia, es va observar una disminució del 57% de l’activitat diagnòstica en citologies en general el que dona lloc a una disminució del diagnòstic de càncer amb aquesta prova del 30%. Aquestes dades reflecteixen la disminució d’activitat d’aquesta mena de diagnòstics en tots els pacients no-Covid als hospitals.

Xavier Matías-Guiu, president de la SEAP posa de manifest que “durant el període estudiat es va produir un descens molt significatiu en la realització de biòpsies de fins a un 41% i de citologies de fins a un 57%, especialment el mes d’abril. Aquest descens va afectar els pacients amb càncer, encara que aquest descens va ser proporcionalment menor, la qual cosa indica que, en la mesura del possible, es van prioritzar els estudis de pacients amb càncer”.

Finalment, també es va observar que la COVID-19 “ha tingut un gran impacte en l’activitat assistencial dels equips de trasplantament de progenitors hematopoètics (TPH) -denominat genèricament com a trasplantament de medul·la òssia- i de teràpia CAR-T, amb una reducció important de l’activitat durant els pitjors mesos (març, abril i maig), recuperada en època estival. Així, per exemple, el alo-TPH de donant no emparentat es va arribar a reduir fins a un 50% respecte al mateix període de 2019”, apunta Ramón García Sanz, president de la SEHH.

Els hematòlegs espanyols comptem amb, almenys, set estudis que detallen els efectes de la pandèmia en els nostres pacients, i tres d’ells ja han estat publicats en revistes internacionals. Aquests estudis i/o registres tenen més pacients que cap altre treball que s’hagi fet fora del nostre país i mostren com el pacient amb càncer de la sang és dels més vulnerables enfront de la COVID-19. La mortalitat global en aquests pacients s’ha situat entorn del 30% i baixa fins al 18% en receptors de TPH. És per això que des de la SEHH s’ha posat en marxa una estratègia per a evitar contagis de COVID-19 en aquests pacients, amb rutes assistencials i protocols específics, i el projecte pilot dels quals s’està duent a terme amb gran èxit”, conclou el president de la SEHH.

Peticions a les autoritats i als propis pacients

A la vista d’aquestes dades, tots els participants sol·liciten que les autoritats posin en marxa mesures que evitin la suspensió de l’activitat diagnòstica, terapèutica i assistencial en general en les següents ones de la pandèmia, per al que es posen a la seva disposició amb la finalitat de veure possibles solucions a aquesta situació.

També creuen que és necessari que els pacients no demorin les consultes ni abandonin tractaments per por de la infecció per coronavirus. El 100% dels Serveis que han participat en aquest projecte havien posat mesures de control durant el mes de març de 2020 i en tots ells s’ha mantingut l’atenció, individualitzant i adaptant les decisions terapèutiques en cada pacient. L’atenció, assistència, cura i protecció del pacient amb càncer continua sent la prioritat número u per als professionals sanitaris de l’àmbit de l’oncologia.