El Museu de L’Hospitalet s’adhereix al manifest pel grup de treball Museus i Gènere

El Museu de L’Hospitalet s’ha adherit al manifest elaborat pel grup de treball Museus i Gènere amb motiu del Dia internacional de les Dones

temps lectura-Temps de lectura: < 1 minut

El Museu de L’Hospitalet s’ha adherit al manifest elaborat pel grup de treball Museus i Gènere amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Aquest grup treballa dins de la Xarxa de Museus d’Història i Monuments de Catalunya «per avançar en la construcció de relats i museografies més equitatives. Relats que aglutinin els col·lectius socials i culturals esborrats de la mirada col·lectiva, com ara les dones, les persones de gènere no binari i altres realitats socials i culturals que han estat “oblidades” en la societat i en els museus» 

En el manifest s’indica que el grup Museus i Gènere treballa des d’una perspectiva de gènere i feminista per “fomentar noves mirades en els discursos, les metodologies, les implementacions museogràfiques dels equipaments i les accions educatives i culturals, amb una clara vocació equitativa”.  

El manifest reitera el compromís del grup de treball per fer visibles “els grups socials no privilegiats i ocultats tradicionalment per la narrativa androcèntrica dels museus”; per divulgar el coneixement crític que sigui silenciat i en la incorporació de mirades múltiples “que busquin l’exercici democràtic de la interpel·lació i el fet de pensar i transformar la realitat conjuntament” i per abordar els estereotips i rols de gènere jeràrquics i androcèntrics fruits d’una societat patriarcal per “treballar els aspectes relacionals que la perspectiva de gènere i feminista ens demana, amb formació i reflexió, posant les persones al centre, amb l’objectiu que això repercuteixi després en els relats dels museus i dels equipaments patrimonials”.  

Finalment, el manifest marca la necessitat de treballar processos d’ensenyament “multidimensionals” per “garantir capacitats per a la participació i l’empoderament social” per poder integrar la perspectiva feminista que requereixen els espais patrimonials i museus socials al segle XXI perquè “siguin inclusius i democràtics”.