El curs escolar comença dilluns a Castelldefels amb 24 alumnes per aula

Prop de 7.500 alumnes d'infantil, primària i ESO comencen el nou curs als centres educatius de Castelldefels

temps lectura-Temps de lectura: 3 minuts

El curs 2021-22 s’inicia aquest 13 de setembre de manera presencial, amb un protocol sanitari que presenta algun canvi respecte al curs passat, especialment pel que fa als majors de 12 anys, que ja es poden vacunar.

La reducció de la ràtio a 24 alumnes per grup als centres de titularitat pública, la continuïtat a Castelldefels dels vint grups de P3 a l’educació infantil, i l’ampliació de l’oferta de formació professional amb un nou cicle de grau mitjà són les principals novetats del curs 2021-22 a la nostra ciutat.

Prop de 7.500 alumnes

El curs 2021-22 comença a Castelldefels amb aproximadament 7.450 alumnes d’educació Infantil i Primària (de 3 a 12 anys) i Secundària Obligatòria (de 12 a 16), així com amb 850 alumnes que faran batxillerats, cicles formatius de Grau mitjà i superior, i 67 alumnes als Programes de Formació Inserció en la modalitat Pla de Transició al Treball (PFI-PTT Castelldefels, en conveni amb el Departament d’Educació de la Generalitat).

També comencen el curs més de 350 infants a les Cases dels Infants, els centres educatius municipals per a infants de 0 a 3 anys i llurs famílies, i aproximadament uns 450 alumnes al Centre de Formació de Persones Adultes.

Aquest curs que ara comença es mantenen els 20 grups de P3 a la ciutat, i es redueix la ràtio al sector públic, que ara se situa en 24 alumnes per grup.

Una altra novetat és que l’institut Mediterrània amplia la seva oferta de Formació Professional i oferirà un nou Cicle Formatiu de Grau Mitjà, el de Guia en el medi natural i de temps de lleure, de la família professional d’Activitats físiques i esportives. Formarà tècnics especialistes en organitzar itineraris i guiar grups per entorns naturals de muntanya, sobre terreny nevat i també fent espeleologia i barranquisme de baixa dificultat. També prepara el personal tècnic per a fer rutes i socorrisme en el medi aquàtic, i per a treballar en instal·lacions d’oci i aventura.

Serveis d’educació municipals

A més de l’aportació i implicació municipal en altres serveis educatius que també es ressenyen en aquesta notícia, les dues grans ofertes educatives de titularitat municipal són: les Cases dels Infants i el Servei Local de Transició Escola Treball.

Els centres educatius municipals per a infants de 0 a 3 anys i llurs famílies, la xarxa de quatre Cases dels Infants, vol ser un model d’educació integral de referència de la cultura de la petita infància. Ofereix servei públic d’escola bressol i serveis educatius per a infants i famílies: espais NadóFamiliar, de Joc i l’Escoleta.

Per la seva banda, el Servei Local de Transició Escola Treball (SLTET) continua oferint programes d’orientació, formació i acompanyament al jovent de Castelldefels. Els més coneguts són els Programes de Formació Inserció en la modalitat Pla de Transició al Treball (PFI-PTT). Aquest curs comencen 67 alumnes en quatre perfils professionals: auxiliars en establiments hotelers i de restauració; en vendes, oficina i atenció al públic; en operacions i muntatges d’instal·lacions electrotècniques; i de muntatge i manteniment d’equips informàtics.

Recursos i serveis educatius amb implicació municipal

Pla Educatiu d’Entorn

Continua treballant amb la implicació de la comunitat educativa per millorar l’èxit educatiu de tot l’alumnat, amb una oferta d’unes 240 actuacions que es poden consultar a la Guia Educativa. Creixen els grups de l’Èxit Educatiu per a la secundària, amb dotació econòmica del Pla de Millora d’Oportunitats Educatives (PMOE).

Formació per a i amb les famílies

Es manté l’Espai de Debat Educatiu (EDE), i continua el Pla de Formació per a i amb les famílies, espais de trobada i reflexió compartida entre les famílies, els professionals i els diferents agents educatius de la comunitat. Prosseguirà el treball amb la comunitat educativa per millorar i ampliar Pla Local d’Absentisme escolar.

Suport a la comunitat educativa

Es mantenen el servei de traducció quan sigui necessari, per atendre i acollir famílies nouvingudes als centres, i els programes d’activitats extraescolars i de suport a l’èxit educatiu a infantil i primària. Com a novetat, amb el suport del Servei de Mediació (SMC), de la Regidoria de Participació Ciutadana i des del Programa d’Acompanyament Educatiu (PAE), s’intensificarà el treball amb els centres educatius. Es tracta d’un recurs preventiu i formatiu per a afrontar conflictes puntuals del dia a dia al si de la comunitat educativa.

Programa d’orientació educativa

L’Ajuntament, amb el suport de la Diputació i de la Generalitat, i coordinat amb els instituts de secundària, organitzarà les 7es Jornades d’Orientació. L’objectiu: col·laborar amb les accions que es fan als centres; facilitar la presa de decisions en moments de transició educativa i professional; i afavorir la continuïtat en els estudis postobligatoris i la formació al llarg de la vida.

Orientació als usuaris i les AMPA

Es tracta de sengles serveis d’informació, orientació i assessorament. El primer atén consultes individuals relatives a l’educació: escolarització, matriculació… El segon dona suport a la participació de mares i pares a les juntes d’AMPA i als Consells Escolars, oferir-los assessorament, orientació i formació sobre aquests òrgans de participació.