El diagnòstic ràpid del càncer de mama, un èxit del Vall d’Hebron de Barcelona

Cada dia s'avaluen "entre quatre i vuit casos sospitosos" de càncer de mama

L’Unitat de Patologia Mamària de l’Hospital Vall d’Hebron ha atès més de 12.000 persones al circuit de diagnòstic ràpid de càncer de mama des de la implantació el 2005, i en un 44% dels casos el diagnòstic va ser afirmatiu, ha informat aquest dimecres el centre en un comunicat.

L’hospital ha assenyalat que el diagnòstic ràpid del càncer de mama implica el treball conjunt dels especialistes en cirurgia de mama, radiòlegs especialistes en patologia mamària, infermeria gestora de casos, anatomia patològica i oncologia mèdica i radioteràpia, que treballen de manera multidisciplinària per a cada pacient amb sospita o amb càncer de mama confirmat.

El circuit inclou diverses proves diagnòstiques perquè tots els casos sospitosos tinguin l’avaluació integral el mateix dia, “sense que el pacient hi hagi d’anar diferents dies o setmanes per fer-se les proves, de manera que l’angoixa del pacient es redueix substancialment i es pot disposar d’una proposta de tractament en pocs dies”, ha explicat la cap de secció de Radiologia de la Dona, Ana Rodríguez-Arana.

També permet complir amb les recomanacions de la pràctica clínica que defensen la necessitat de començar el tractament abans de 30 dies des de la sospita diagnòstica, ja sigui un tractament quirúrgic com la quimioteràpia, i Vall d’Hebron assenyala que optimitza recursos en reduir la duplicitat de proves diagnòstiques.

Les derivacions al circuit de diagnòstic ràpid en càncer de mama procedeixen de l’atenció primària, del programa de detecció precoç del càncer de mama del propi hospital, de consultes externes o de les urgències, com també de segones opinions sol·licitades pels pacients o de centres externs públics o privats.

“Entre 4 i 8 casos sospitosos” diaris

La infermera gestora de casos del circuit, Íngrid Faura, ha assenyalat que cada dia s’avaluen “entre quatre i vuit casos sospitosos” de càncer de mama, i fa educació sanitària a les pacients abans de les proves diagnòstiques i els dona informació sobre el circuit i les proves preoperatòries abans de la cirurgia.

La majoria de pacients reben el primer tractament en els primers 30 dies des de la primera visita i el temps mitjà des de l’inici del programa de diagnòstic ràpid és, des de la derivació al diagnòstic, de 9,6 dies, i des de la primera visita a l’hospital a l’inici del primer tractament, de 27,9 dies.

L’Hospital Vall d’Hebron va dur a terme el 2021 més de 550 cirurgies per càncer de mama, de les quals el 74% van ser cirurgies conservadores de la mama i el 26% van ser mastectomies.