Detecten nous possibles casos d’abús sexual a escoles barcelonines

En els darrers 7 cursos, el Consorci d’Educació de Barcelona ha registrat 35 denúncies, reclamacions o queixes de sospita d’abús sexual, maltractament o assetjament en l’entorn educatiu a la ciutat de Barcelona

En els darrers 7 cursos, el Consorci d’Educació de Barcelona ha registrat 35 denúncies, reclamacions o queixes de sospita d’abús sexual, maltractament o assetjament en l’entorn educatiu a la ciutat de Barcelona. Són dades publicades per Ensenyament arran d’una pregunta parlamentària del PP. Des del Departament s’assegura que tan bon punt hi ha coneixement d’una sospita d’assetjament s’aplica el Protocol de prevenció, detecció intervenció enfront l’assetjament entre iguals, mentre que si la queixa té a veure amb un presumpte cas d’abús sexual s’aplica el Protocol de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu.
Si els fets demostren indicis d’infracció penal, el Jutjat d’Instrucció o la Fiscalia de Menors té la competència per la seva instrucció i si cal, l’adopció de mesures cautelars, amb el procediment establert per la normativa processal vigent.
Ensenyament recorda que cada centre, en el marc de la seva autonomia, han de determinar les seves normes d’organització i funcionament. Les conductes i actes de l’alumnat que perjudiquen greument la convivència escolar estan tipificades, es consideren faltes i són sancionades segons la Llei d’Educació. Les possibles sancions depenen de cada equip directiu.