La plataforma ‘A prop teu’ de Cornellà ha gestionat més de 1.600 incidències

La plataforma compleix deu anys i es consolida com el canal de comunicació més àgil i directe entre l’Ajuntament de Cornellà i la ciutadania per resoldre incidències a l’entorn urbà

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

L’any 2022 la plataforma ‘A Prop Teu’ va rebre un total de 1.617 incidències per part de la ciutadania, amb un augment del 8% respecte de l’any anterior. Una tendència a l’alça que s’ha mantingut en els darrers anys, tret d’una lleugera davallada els dos anys anteriors com a conseqüència lògica de la pandèmia.

‘A Prop Teu’ compleix deu anys de funcionament i es consolida com el canal de comunicació que estableix una col·laboració directa amb la ciutadania perquè l’Ajuntament de Cornellà pugui actuar amb rapidesa en la reparació i/o millora de l’espai públic, o per solucionar qualsevol incidència relacionada amb la seguretat, la salubritat o la convivència.

Per agilitzar la resposta, la ciutat es divideix en més de trenta petites zones, cadascuna responsabilitat d’un regidor de l’equip de Govern. D’aquesta manera les incidències arriben a un gestor que les deriva al departament tècnic corresponent, i al regidor o regidora responsable de la zona sobre la qual s’ha realitzat la consulta o proposta. Un cop analitzat i comprovat cada cas, els departaments elaboren una proposta de resposta, amb la qual el regidor responsable es posa en contacte amb l’usuari en el menor temps possible. 

Actuacions per àrees i per barris

Respecte de les incidències registrades l’any 2022, un 66,7% del total estan vinculades a l’àrea d’Espai Públic i Manteniment (1.078 incidències), mentre que un 15% corresponen a Guàrdia Urbana i Convivència (243 casos), i un 9,6% (155 expedients), a Salut Pública. La resta corresponen a Medi Ambient, obra pública i privada, o qüestiones més genèriques. 

La tendència d’altres anys es manté amb un augment destacat del departament d’Espai Públic, que ha passat a gestionar 2 o 3 dels casos que entren a la plataforma, seguit de Guàrdia Urbana/Convivència que continua amb la línia d’exercicis anteriors. Pel que fa als barris, la Gavarra és el districte que registra un major nombre de casos (437), seguit de Fontsanta-Fatjó (140) i Sant Ildefons on es registren menys (193).