Catalunya recupera l’activitat immobiliària fins als nivells previs a la pandèmia

El nombre d'habitatges en venda per sota els 100.000 euros s'incrementa lleugerament a Barcelona, fins a l'1,5%

Catalunya ha recuperat pràcticament l’activitat immobiliària fins als nivells previs a la crisi del coronavirus, segons l’informe ‘Radiografia del mercat de l’habitatge 2020 – 2021: un any de pandèmia’ elaborat per Fotocasa. Un 27% dels catalans han realitzat alguna acció, sigui oferta o demanda d’habitatge, en aquest sector al febrer, lleugerament per sota del 29% registrat en el mateix mes de 2020. En qualsevol cas, Idealista alerta que la recuperació no ha provocat l’aparició de més pisos assequibles, com vaticinaven alguns experts a l’inici de la crisi. El nombre d’habitatges en venda per sota els 100.000 euros s’ha incrementat lleugerament a Barcelona durant la pandèmia, d’un 1,3% del total a un 1,5% el març de 2021.
El nombre d’immobles de fins a 200.000 euros també ha augmentat en aquest període. El febrer de 2020, aquest tipus d’habitatges suposava el 16,7% de tota l’oferta disponible, mentre que ara representa el 19,1%.

A Girona, el nombre d’habitatges en venda per sota els 100.000 euros ha passat d’un 7,4% el febrer de 2020 a un 9,2% el març d’aquest any. Els immobles de fins a 200.000 euros representen actualment un 46,8% del total, per sobre el 44,9% registrat fa un any.

A Lleida, els habitatges en venda de menys de 100.000 euros han caigut lleugerament i han passat de representar un 50,2% del total, a un 49,5%. Els immobles de fins a 200.000 euros, també s’han mantingut relativament estables i han passat d’un 85,5% a un 85,9%.

En el cas de Tarragona, els immobles en venda de fins a 100.000 euros també s’han mantingut relativament estables en la pandèmia, amb un pes que ha passat del 30,8% sobre el total del mercat al 30,9%. En el cas dels habitatges per sota 200.000 euros, el creixement ha estat més pronunciat, del 66,5% al 67,7%.

En termes generals, la participació en el mercat immobiliari a Catalunya ha recuperat els nivells previs a la pandèmia. Segons Fotocasa, aquest indicador va caure al 26% al setembre i ha remuntat fins al 27% el mes de febrer, pròxim al 29% previ a la crisi sanitària.

En el mercat de lloguer, els particulars que han llogat o han intentat llogar un habitatge en l’últim any ha caigut d’un 5% a un 2%. En total, el percentatge de particulars participant aquest mercat és d’un 17% al febrer, per sobre del 14% registrat l’agost de 2020 i lleugerament per sota del 18% de febrer del mateix any.

Aquest increment s’explica per l’augment de la demanda. A Catalunya, el nombre de particulars que busquen un habitatge on viure és actualment d’un 7%.