L’Ajuntament es reserva el dret a adquirir unes finques a Ciutat Vella

L'objectiu és "evitar moviments especulatius" i respondre a la "situació de degradació" amb més rehabilitacions

La Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat definitivament l’ampliació del dret a tempteig i retracte sobre totes les finques de l’Àrea de Conservació i Rehabilitació dels carrers d’en Robador, Sant Ramon i Espalter, a Ciutat Vella. D’aquesta manera, en cas que algun dels propietaris decideixi posar a la venda un d’aquests immobles, ho hauran de comunicar a l’Ajuntament perquè aquest pugui igualar l’oferta. La mesura, que afecta un total de 47 finques més, vol “evitar moviments especulatius que vagin en perjudici del dret fonamental a un habitatge digne i adequat”, així com respondre a la “situació de degradació” en què es troben els habitatges, segons ha informat l’Ajuntament en un comunicat. Actualment l’Ajuntament ja és propietari de 12 finques en aquest àmbit.
La iniciativa municipal intenta impedir que alguna operació immobiliària pugui cercar “altres usos diferents a l’habitatge permanent i habitual que perpetuïn problemes de convivència”. Finalment, també es busca garantir el destí de les finques a polítiques socials d’habitatge tot incrementant el parc d’habitatge públic de la ciutat.

En el cas que s’hagi produït una operació de compra-venda de les finques afectades sense el coneixement de l’Ajuntament, aquest podrà “retrotraure-la i adquirir la finca pel preu escripturat”. Si l’Ajuntament “no està en disposició” d’adquirir la finca, podrà tenir coneixement de les compra-vendes que es realitzen en aquest àmbit, “cosa que facilita fer un seguiment de l’immoble”.

Amb aquesta actuació municipal es vol donar resposta a la “situació de degradació” en què es troba actualment el parc d’habitatge d’aquesta zona, on s’han produït alguns conflictes associats a l’estat de les finques. Segons l’Ajuntament, la rehabilitació dels immobles “no sembla possible si l’Ajuntament no participa de manera més activa”.

L’any 2011 ja es va decretar que set finques d’aquesta zona quedaven subjectes a aquest dret de tempteig. D’aquestes, el consistori ja n’ha adquirit tres per a la seva directa rehabilitació i tres finques més senceres, tot i no estar subjectes al dret de tanteig i retracte. Amb aquesta ampliació seran 47 finques més les que es veuran subjectes al dret de tempteig i retracte per part del consistori, en un àmbit que comprèn un total de 62 finques. D’aquestes, l’Ajuntament de Barcelona ja és propietari de 12 edificis, que suposen un total de 150 habitatges.