Un protocol pioner de Can Ruti permet detectar a temps l’ictus de retina

Si no es tracta abans de les sis hores de l'aparició dels símptomes comporta en molts casos ceguesa total

L’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona va posar en marxa el 2018 el Codi Ictus Retina, un protocol d’atenció urgent per fer un diagnòstic ràpid de l’anàleg ocular de l’ictus cerebral. Preveu que quan un pacient arriba a urgències amb una pèrdua sobtada de visió profunda i indolora monocular, els símptomes de l’oclusió de l’artèria central de la retina (OACR), es consideri emergència mèdica i s’activi el protocol.

Aquesta rapidesa és essencial perquè de no tractar-se abans de les sis hores de l’aparició dels símptomes, l’OACR comporta en la majoria de casos la pèrdua de la visita. En dos anys, el protocol s’ha activat 11 vegades i dels 7 pacients als que se’ls va administrar fibrinolític un 50% va recuperar la visió.

La OACR és una malaltia poc prevalent ja que s’estima que ocasiona una de cada 10.000 visites oftalmològiques urgents. No obstant això, la prevalença podria ser inclús més elevada segons les dades recollides a l’àrea Metropolitana Nord. Des de l’obertura de les Urgències d’Oftalmologia a Germans Trias, el 14 de novembre de 2017, s’han diagnosticat 34 pacients amb ictus de la retina (de les 50.000 urgències oftalmològiques ateses durant aquest període).

Natalia Pérez de la Ossa, coordinadora de la Unitat d’Ictus de Germans Trias, assenyala que aquesta patologia pot passar molts cops desapercebuda en alguns centres d’urgències generals i no tractar-se correctament i que per això és tant important insistir en la detecció primerenca dels símptomes i la necessitat de sol·licitar atenció mèdica immediata.

“Els nostres darrers reptes són fomentar la informació per assolir que més pacients arribin a l’hospital dins de les 6 primeres hores, així com reduir els temps intrahospitalaris, des de que el pacient arriba a l’hospital fins a l’administració del tractament”, explica Alejandro Bustamante, metge especialista de la Unitat d’Ictus de Germans Trias.

Des de la posada en marxa del protocol, s’ha pogut activar el Codi Ictus Retina en un total d’11 pacients gràcies a què van venir a Urgències dins de les primeres 6 h des de l’inici dels símptomes. D’aquests, es va administrar el tractament fibrinolític a un total de 7 pacients, dels quals un 50% va recuperar la visió.