Un 44% d’infectats lleus de Covid-19 no queda immunitzat

Un 44% de les persones que han patit la infecció de COVID-19 de manera lleu o asimptomàtica tenen un nivell d’anticossos molt baix i amb poca capacitat neutralitzant, de manera que no queden immunitzades contra el coronavirus, segons les primeres anàlisis d’investigadors.

L’estudi dut a terme per IrsiCaixa, el Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) de l’Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA) i el Barcelona Supercomputing Center (BSC), amb el suport de la farmacèutica Grifols, ha analitzat 111 mostres de plasma de persones que han generat anticossos contra la SARS-CoV-2 i que van experimentar diferents nivells de gravetat de la malaltia.

El resultat és que el 44% de les persones amb COVID-19 lleu o asimptomàtiques desenvolupen pocs anticossos i amb poca capacitat neutralitzant, mentre que les persones hospitalitzades per aquesta malaltia, en canvi, van generar aproximadament 10 vegades més anticossos que els que la van patir de forma lleu.

Els científics que han fet l’estudi han advertit que, segons aquests resultats, donar positiu en un test d’anticossos podria no garantir protecció contra la SARS-CoV-2 i subratllen la necessitat de mantenir les mesures de precaució, higiene, màscares i distància física per evitar noves exposicions al virus.

Els investigadors han analitzat en els laboratoris d’Alt Nivell de Bioseguretat de CReSA amb l’equip de Julia Vergara-Alert i Joaquim Segalés, les dades de 111 mostres de plasma de persones que han generat anticossos contra la SARS-CoV-2 i que van experimentar diferents nivells de gravetat de la malaltia.

Segons els resultats, un 44% dels 29 individus que van patir infecció lleu tenen actualment nivells d’anticossos per sota el límit de detecció fiable.

D’aquests, la meitat no presenten cap activitat neutralitzant i són, des d’aquest punt de vista, indistingibles dels controls no infectats, mentre que el 56% restant, en canvi, han generat anticossos per sobre de l’llindar.