Un 20,8% dels catalans podria haver patit depressió

Els resultats preliminars de la investigació també indiquen un increment del consum d'ansiolítics i antidepressius

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts
Un 24,3% dels catalans podria haver patit ansietat durant el confinament i un 20,8% depressió, segons els resultats preliminars d’un estudi quantitatiu sobre l’impacte social de la pandèmia de covid-19. Aquests primers resultats també posen de manifest que l’ansietat moderada o severa i la depressió afecta més les dones, els joves i les persones d’origen estranger. D’altra banda, en relació als estils de vida, s’ha detectat un augment del consum d’ansiolítics i antidepressius (31,1%), ha augmentat el consum de televisió o plataformes digitals (66,2%) i de les xarxes socials (Instagram, Facebook, Twitter, etc.) en un 71,8%. Els resultats s’han extret de més de 3.700 respostes a una enquesta en línia que segueix oberta.

Un 17,4% de les persones viuen soles durant el confinament, i el 54,5% compartia l’habitatge amb altres persones. El 32,4% viu el confinament amb un o dos menors i el 13% conviu amb una o dues persones en situació de dependència.

Convivència

D’entre els enquestats que conviuen amb altres persones durant el confinament, el 38,7% estaven una mica o moderadament preocupades per la convivència i el 7,1% estaven bastant o molt preocupades.

Respecte de les condicions dels habitatges on es passa el confinament, el 10,7% no disposen de cap espai exterior (balcó, terrassa o jardí).

Violència

Un 2,2% de les persones enquestades han declarat que han patit algun tipus de violència (emocional, física o econòmica) durant el confinament, un 2,8% en el cas de les dones i un 1,7% en el cas dels homes.

De les persones que han declarat violència, el 62% han reportat un augment d’aquesta durant el confinament, entre les quals destaca que el 64,7% de les dones que ha patit aquest augment de la violència té ansietat severa o moderada, mentre que en els homes que declaren que ha augmentat la violència, un 33,3% té depressió lleu.

En relació a la depressió en les dones, s’observa que el 49,2% de les que té depressió moderada, moderadament severa i severa ha patit violència. La violència de gènere és major que cap altre tipus de violència a la llar.

Preocupació per la covid-19

El 64,6% dels participants estan poc preocupats per contraure COVID-19. No obstant, el 26% dels enquestats sí que estan bastant o molt preocupats. Pel que fa a l’estigma, el 15,3% de persones diagnosticades amb covid-19 o amb simptomatologia compatible han tingut por o vergonya d’explicar-ho a altres persones per si eren percebudes o tractades de forma negativa.

Economia

Dels resultats preliminars de l’informe destaca també que rop del 80% de les persones enquestades considera que la pandèmia representa un problema greu per a la seva economia.

Estudi

La recerca feta fins ara, de tipus quantitatiu, es complementarà amb un estudi de metodologia qualitativa que permetrà recollir mitjançant entrevistes telefòniques els relats sobre les vivències i experiències del
confinament. Un total de 950 persones han deixat ja a l’enquesta el seu telèfon o email de forma voluntària i properament s’iniciaran les entrevistes.

En següents fases del projecte, es durà a terme un estudi transversal poblacional mitjançant enquesta online passats sis mesos de l’actual per conèixer la vivència del confinament i els possibles canvis en la situació personal i laboral.

D’altra banda, l’estudi s’ampliarà a països llatinoamericans com el Brasil, Equador, Mèxic i Xile per poder comparar l’impacte social.

Duen a terme la recerca un grup d’investigadors de la Fundació Institut Universitari per a la recerca a l’Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol), en col·laboració amb l’Institut Català de la Salut (ICS), la Red de Investigación en Actividades Preventivas y Promoción a la Salud (redIAPP) i Salud entre Culturas (SEC).