Barcelona renova el certificat de destinació de turisme sostenible

És una de les 17 ciutats del món que té la certificació Biosphere World Class Destination

Barcelona ha revalidat aquest 2017 la certificació com a ciutat Biosphere World Class Destination, que reconeix els municipis que treballen per fer del turisme una activitat mediambientalment i socialment sostenible. De fet, és una de les 17 ciutats del món que ostenta aquest títol, que es revisarà novament el 2020, i certifica que compleix els estàndards de qualitat de l’oferta turística i que es treballa per tal que això reverteixi positivament en la societat. Segons un comunicat del consistori barceloní, els principals punts pels quals ha estat considerada una ciutat Biosphere són les millores en accessibilitat a les platges urbanes, els avenços en aquesta matèria en el Districte de les Corts, el compromís de la ciutat amb el Pla d’acció per a l’Energia Sostenible i el Clima, l’estratègia de territorialització del turisme, com a política de descentralització o iniciatives de caràcter innovador com la Mostra de Turisme Juvenil.

Barcelona va ser la primera destinació urbana en rebre la certificació Biosphere World Class Destination, el juny del 2011. Un títol que va revalidar el 2014.

El certificat com a Biosphere World Class Destination és el resultat d’una auditoria realitzada per l’Instituto de Turismo Responsable ITR, aprovada pel Global Sustainable Tourism Council GSTC amb criteris que responen als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible ODS de Nacions Unides, que apunta el compliment per part de la ciutat dels requisits per esdevenir una ciutat Biosphere, que implementa una gestió racional i responsable de promoció i aplicació de models turístics respectuosos amb el medi ambient i orientats al retorn socioeconòmic i la sostenibilitat de l’activitat del turisme.

Aquesta certificació segueix les línies marcades per l’OMT (Organització Mundial del Turisme), que determina que els sistemes de certificació de turisme sostenible aplicables al turisme juguen un paper important en la regulació dels serveis turístics, i en destaca els beneficis significatius que produeix per al medi ambient i la societat en general allà on es donen aquestes certificacions.