Totes les empreses hauran de tenir un registre de salaris a partir d’aquest dimecres

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

Totes les empreses hauran de tenir elaborat un registre dels sous dels seus treballadors a partir del pròxim dimecres, 14 d’abril, dia en què entra en vigor aquesta mesura dirigida a tancar la bretxa salarial entre homes i dones que ronda el 22%.

La mesura afecta a gairebé 1,5 milions d’empreses, que són les que tenen assalariats, d’acord amb el Directori Central d’Empreses (DIRCE) a 1 de gener de 2020 de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), encara que al voltant de 900.000 tenen només 1 o 2 empleats.

Donades les dificultats que han tingut algunes empreses en l’elaboració d’aquests registres, sobretot les més petites, el Govern ha creat una eina que es presentarà aquesta setmana i serà voluntària i gratuïta.

Aquesta eina, consensuada entre els Ministeris de Treball i Igualtat i els agents socials, permetrà fer «senzilla, intel·ligible i intuïtiva» l’elaboració d’aquests registres salarials, amb criteris més concrets sobre com es totalitza, ha explicat la directora d’Ocupació de la CEOE, Rosa Santos.

El registre ha de llançar els valors mitjans dels salaris, complements salarials i percepcions extrasalarials de la plantilla, desagregats per sexe i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball segons la jornada o hora treballada.

Cada empresa haurà de fer constar en el seu registre, també per sexe, la mitjana aritmètica i mitjana del realment percebut per cadascun d’aquests conceptes en cada grup professional, categoria, nivell, lloc o qualsevol altre sistema de classificació aplicable.

Quan en una empresa amb almenys 50 treballadors, la mitjana de les retribucions als treballadors d’un sexe sigui superior als de l’altre en un 25% o més, l’empresari haurà de justificar que el motiu respon a causes objectives i no suposa una discriminació de gènere.

Per a la sotssecretària general d’UGT, Cristina Antoñanzas, aquesta taxa del 25% que evidencia una discriminació salarial «és molt elevada» i, malgrat això, considera que els registres «posaran sobre la taula que en moltes empreses hi ha desigualtat».

I és que els treballadors tindran dret a accedir, a través de la seva representació legal en l’empresa, al registre salarial, deixa clar en declaracions  la secretària d’Acció Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, qui recorda que «si l’empresa el nega caldrà recórrer a la Inspecció», així com si aquest «no s’ajusta a la legalitat».

Tal com va assegurar la ministra de Treball, Yolanda Díaz, en aprovar-se el reglament, el registre retributiu serà l’eina que permetrà als treballadors denunciar la desigualtat salarial, la qual cosa pot comportar multes de la Inspecció de Treball de fins a 187.000 euros per a les empreses infractores.

Aquesta és una de les eines creades per a assegurar la igualtat retributiva d’homes i dones, a la qual se sumen les auditories salarials, que ja estan obligades a realitzar les empreses de més de 100 treballadors, mentre que les de 50 a 99 ho estaran a partir de l’1 de març de 2022.

Aquestes auditories hauran d’incloure’s en els plans d’igualtat, que també han de tenir ja les empreses de més de 100 treballadors, i a inscriure’ls en un registre.

Segons les dades de convenis col·lectius que proporciona el Ministeri de Treball, en 2020 es van signar 145 acords d’empresa que incloïen un pla d’igualtat, el 34,2% dels subscrits l’any passat, que afecten 77.281 treballadors.

En total, el Registre i Dipòsit de Convenis Col·lectius compta amb 2.805 plans d’igualtat registrats en l’actualitat, ja siguin amb acord o sense acord amb la representació dels treballadors afectats.