Indemnitzen amb 160.000€ una treballadora afectada per fumigacions en dos CAP

La dona, en situació d'incapacitat laboral permanent, pateix un quadre de sensibilitat química múltiple, fatiga crònica i fibromiàlgia

 La companyia asseguradora que cobreix les contingències relacionades amb la responsabilitat civil de l’Institut Català de la Salut (ICS) abonarà una indemnització de 160.000 euros a una antiga treballadora dels centres d’atenció primària (CAP) Lope de Vega i Ramon Turró del Poblenou de Barcelona per danys i perjudicis per les lesions i seqüeles físiques provocades en les operacions de fumigació amb biocides realitzades al seu centre de treball, segons ha indicat el Col·lectiu Ronda. La treballadora es troba actualment en situació d’incapacitat laboral permanent per accident de treball. El Col·lectiu Ronda recorda que el març del 2016 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va confirmar la sentència de primera instància que condemnava l’ICS per l’incompliment del deure empresarial de garantir la seguretat i la salut dels seus treballadors.
La sentència dictada pel TSJC va constatar que al CAP Lope de Vega, on va prestar serveis la treballadora ara indemnitzada entre els anys 1989 i 2003 es van realitzar “aplicacions sistemàtiques de productes insecticides” especialment a partir del 1990 i amb “periodicitat mensual a partir de 1997”.

La resolució, que ratificava el criteri del Jutjat Social número 7 de Barcelona en primera instància, recull les conclusions d’un informe efectuat per tècnics del Centre de Seguretat i Salut de Barcelona que van realitzar un mostreig i van detectar restes d’organofosforats “considerats com els principis actius dels insecticides més perillosos per a la salut humana”. Una tipologia de productes que, com apuntava la resolució, “ha estat recentment retirat del Registre de Plaguicides no agrícoles o biocides del Ministeri de Sanitat, motiu pel qual ja no pot fer-se servir com insecticida en ambients interiors”.

Els problemes, a més, com va constatar el tribunal, no van desaparèixer amb el trasllat a les instal·lacions del CAP Ramon Turró on es va acreditar igualment l’existència d’un “excés de brutícia consistent en matèria particulada en filtres, conductes i càmeres de climatització del sistema” amb la conseqüència que “els treballadors estaven exposats als productes plaguicides quan es reincorporaven als seus llocs de treball, per via respiratòria i via dèrmica a través de les superfícies impregnades”.

La sentència feia responsable l’ICS de la manca de mesures de seguretat que es troba en l’origen de l’exposició reiterada a uns productes químics que van acabar provocant un greu quadre clínic conformat per sensibilitat química múltiple, fibromiàlgia i fatiga crònica a la treballadora, a qui se li ha reconegut una situació d’incapacitat laboral permanent per accident de treball i obligant l’ICS a abonar addicionalment un recàrrec del 50% sobre l’import de la prestació.

Ara, la treballadora també percebrà 160.000 euros a càrrec de la companyia asseguradora de l’ICS en concepte de danys i perjudicis per les malalties que pateix i la impossibilitat de desenvolupar una vida normal.

Per a Àlex Tisminetzky, advocat del Col·lectiu Ronda que defensa els interessos de la treballadora, situacions com la viscuda als CAP Turró i Lope de Vega demostren que “en molts centres de treball, tant públics com privats, es realitzen fumigacions que suposen un gravíssim risc per a la salut sense respectar les severes mesures de protecció i seguretat que han d’acompanyar aquest tipus d’operacions” i ha denunciat que, en canvi, es prima la rendibilitat i el baix cost “obligant les persones a ocupar els seus llocs de treball mentre aquests perillosos productes continuen presents en l’ambient”, amb la possibilitat, afegeix, de desenvolupar patologies amb afectacions greus.