Uns 5.000 aspirants es presenten a les proves per ser agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona

La convocatòria, de 120 places d’agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, s'ha fet en règim d'oposició lliure i estava oberta a persones majors de 18 anys

4.881 aspirants (1.174 dones i 3.707 homes) han fet aquest dissabte al matí les proves de selecció per a la convocatòria de 120 places d’agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona. La convocatòria s’ha fet en règim d’oposició lliure i estava oberta a persones majors de 18 anys i que no superessin l’edat establerta per a la jubilació forçosa, amb nacionalitat espanyola i que compleixin els requisits publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). La selecció ha constat de dues proves, una aptitudinal i una de cultura general i teòrica. Paral·lelament, el consistori també ha convocat 49 places d’agent de la Guàrdia Urbana mitjançant mobilitat interadministrativa i la promoció interna del cos de policia barceloní més important dels darrers 15 anys. Concretament, els agents poden optar a 60 per a caporals,

24 per a sergents i 8 per a sotsinspectors

Amb aquesta promoció interna el consistori barceloní vol reforçar l’estructura de comandaments operatius de cara al desplegament de la policia de barri i el conjunt del Pla Director, amb la voluntat de contribuir a més al desenvolupament professional de tots els i les professionals de la Guàrdia Urbana.

Els 120 aspirants que superin les proves per accedir a la Guàrdia Urbana amb més bona qualificació s’incorporaran a la plantilla del cos de policia barceloní després de realitzar el curs a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.