L’Ajuntament de Barcelona incorpora 510 treballadors a la plantilla

S'han reforçat els districtes, drets i atenció als ciutadans i inspecció d'habitatges

L’Ajuntament de Barcelona ha incorporat fins al mes de juny 510 treballadors a través de la convocatòria d’oferta pública. D’aquests, 105 s’incorporen en diferents tasques als districtes per reforçar-ne l’estructura i al servei a les persones. 102 reforcen diversos serveis relacionats amb els drets i atenció als ciutadans, entre els quals treballadores socials i psicòlogues. Els serveis socials, l’atenció a la infància i l’adolescència i la inspecció d’habitatges, sobretot d’ús turístic, ocupen una alta part de les incorporacions. Segons ha informa l’Ajuntament en un comunicat, aquestes 510 noves incorporacions representen la meitat de les necessitats identificades en la seva estructura. El Pla de Recursos Humans 2015-2019 preveu incorporar almenys 1.900 places entre oferta pública i borses de treball.
Dels 510 professionals, 105 s’incorporaran als districtes per adequar els equips de llicències i inspecció a la demanda ciutadana d’aquests serveis i al reforçament de tota l’estructura del territori, sobretot la de servei a les persones.

També ha reforçat l’àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència amb la contractació de 102 professionals, els quals una part, treballadores socials i psicòlogues, provenen de la internalització dels Punts d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD) i del Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA) i una altra part reforçaran les Oficines d’Atenció al Ciutadà, així com altres sistemes d’informació a la ciutadania i el Pla “Barcelona Ciutat Refugi”

Durant aquests mesos també s’han incorporat 64 professionals en els centres de serveis socials, en els equips d’atenció a la infància i adolescència, i en els serveis de persones amb discapacitat amb l’objectiu de reduir la llista d’espera i millora l’atenció dels serveis socials bàsics i de l’atenció a la infància en risc.

El reforç en l’atenció venen motivats per l’augment de l’atenció que ofereixen aquests serveis, que ha augmentat la seva demanda entre el 10 i el 30%, l’increment del nombre de recursos en tots els serveis i de l’augment del pressupost en l’atenció social.

El consistori ha contractat 69 persones per donar un major impuls a les campanyes vinculades a la inspecció d’habitatges d’ús turístic o altres incompliments de les ordenances municipals, a més d’alguns dels projectes de transformació de la ciutat, com ara els diferents Plans de Barri que s’estan impulsant.

L’Ajuntament ha finalitzat el procés de gestió directa de tres escoles bressol així com la previsió d’obertura de 10 noves escoles més. En aquest sentit ja s’han incorporat 34 professionals a l’Institut Municipal d’Educació.

Les 510 noves incorporacions representa la meitat de les necessitats identificades de l’estructura de l’Ajuntament, tenint en compte les previsions de baixes, jubilacions i la manca de recursos o l’interinatge sostingut i generalitzat en serveis i funcions bàsiques. S’ha fet una reserva de places per a persones amb diversitat funcional en els processos de selecció de les borses de treball de les categories més versàtils.

El Pla posa el focus en la millora de les posicions tècniques i els llocs singulars i els més afectats per baixes i jubilacions que no s’han cobert els darrers anys.