Ja has vist com quedarà el gran parc verd a les Glòries?

Aquest mateix 2017 es començarà a treballar per convertir la plaça en la futura Canòpia Urbana

La transformació d’anella viària a gran parc verd per a les persones i no per als vehicles avança a les Glòries. Aquest mateix 2017 es començarà a treballar per convertir la plaça en la futura Canòpia Urbana, una gran zona verda envoltada d’habitatge públic i equipaments educatius i culturals, connectada amb la ciutat per transport públic i a mida de vianants i bicicletes.

Els nous usos de la plaça de les Glòries han quedat aprovats de manera provisional al Ple de l’Ajuntament, abans del darrer tràmit a la Generalitat, en tot l’àmbit comprès entre els carrers de Los Castillejos, del Consell de Cent, de la Independència-Badajoz i de Bolívia. El nou planejament incorpora la consolidació i la millora del parc central, sense discontinuïtats i la valoració del Rec Comtal, que tornarà a sorgir a la superfície i creuarà el nord de la plaça.

L’adjudicació de la primera fase d’obres del parc central, la gran clariana central, està prevista que es faci abans que acabi el 2017 i s’hi destinarà una inversió de 53 milions d’euros.

Imatge del projecte del gran parc verd a les Glòries
Imatge del projecte del gran parc verd a les Glòries

Mobilitat sostenible
La urbanització de la nova plaça de les Glòries incorporarà un gran intercanviador de transport públic, entre les xarxes de metro i tramvia, així com la del metro. L’intercanviador garantirà la centralitat de la plaça, en la confluència dels districtes de l’Eixample i de Sant Martí i com a zona d’influència de set barris. També serà possible la prolongació de la xarxa tramviària i es recuperarà la centralitat de la carretera de Ribes.

Així mateix, l’ordenació viària de la plaça prioritzarà la circulació de vianants i bicicletes per davant del vehicle privat, per a la qual cosa es preveu una reducció del trànsit en superfície.

Les boques de metro s’integraran en el parc, on s’inclouran aparcaments específics per a bicicletes i estacions de Bicing.

Habitatge públic
L’entorn de les Glòries estarà format principalment per habitatge públic, amb un total de set promocions. Les noves construccions tindran l’altura limitada i es restringiran els usos hotelers en espais dedicats a habitatge.

De les set promocions, cinc estaran situades al carrer de Bolívia, una de les quals ja està llesta per entregar i dues, regides per concurs per dret de superfície, es licitaran l’estiu del 2017.

D’entre tot l’habitatge públic previst a les Glòries, destaca la comunitat habitacional a l’illa de les Glòries, entre el Mercat dels Encants i la gran via de les Corts Catalanes, a partir de dissenys adjudicats per un concurs internacional el passat mes de maig.

Educació, cultura i patrimoni
La transformació de les Glòries, però, no oblida el patrimoni industrial, que es reconvertirà en equipaments. Es recuperaran la fàbrica del sucre i, com a centre cultural, la dels paraigües, totes dues a la part alta del parc. Així mateix, també està prevista l’ampliació de la Farinera del Clot.

Pel que fa a centres educatius, aquest estiu es licitarà la construcció d’una nova escola bressol al carrer de Cartagena, a més de l’ampliació de l’escola dels Encants.

La definició dels nous usos de la plaça de les Glòries Catalanes i l’entorn han quedat aprovats provisionalment pel Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona a través d’una modificació del Pla general metropolità (MPGM).