Sanitat podria tancar els interiors dels bars i restaurants

temps lectura-Temps de lectura: 3 minuts

El Ministeri de Sanitat considera que les terrasses dels bars i restaurants que tenen almenys tres paraments i sostre han de considerar-se també com a interiors dels establiments, que planteja tancar si, entre altres coses, la incidència acumulada aconsegueix els 150 casos de coronavirus per 100.000 habitants.

Ho planteja en el document d’Actuacions de resposta coordinada per al control de la transmissió de la covid-19, que va aprovar el passat 26 de febrer la Ponència d’Alertes i Plans de Preparació i Resposta, ha estat publicat en butlletins oficials la setmana passada i està previst que abordi aquest dijous la Comissió de Salut Pública.

Es tracta d’un document sobre el qual encara ha de treballar la Comissió -pot ser que el provi aquest dijous- i posteriorment ha de tenir la llum verda del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (SNS), amb el que està subjecta a canvis.

És una actualització de l’aprovat a l’octubre, encara vigent, que com llavors proposa els criteris comuns per a la interpretació dels indicadors bàsics en l’SNS que permeten realitzar una avaluació de la pandèmia en cada territori, dirigida a detectar nivells de risc per a la població.

Estableix els nivells d’alerta que determinen les actuacions proporcionals al nivell de risc de transmissió del coronavirus i adaptables segons la situació i el context de cada territori.

I es mantenen respecte al document d’octubre els indicadors per a la valoració del risc, amb dos blocs.

El primer bloc avalua el nivell de transmissió, que es calcula en funció de sis dels indicadors: la incidència acumulada per 100.000 habitants en 14 i en i dies; la mateixa incidència però referida a la població major de 65 anys; el percentatge de positivitat de les proves diagnòstiques i el de casos amb traçabilitat.

Mentrestant, el segon mesura la capacitat assistencial amb els altres dos marcadors, l’ocupació de llits covid i de les UCI.

A cadascun d’aquests escenaris se’ls assigna un dels cinc nivells de risc, sent el més sota el de la nova normalitat, amb incidències acumulades inferiors a 25 en 14 dies, i el molt alt , en el qual se superen els 250 casos per cada 100.000 habitants.

I el resultat dels indicadors situa al territori en un nivell de risc que es correspon amb els quatre nivells d’alerta, cadascun dels quals té associat una sèrie de mesures.

En aquesta ocasió especifica les mesures recomanades en el nivell 4 d’alerta, mentre que l’anterior es limitava a assenyalar que s’adoptarien a més de les restriccions del nivell 3, les «mesures excepcionals, després d’una avaluació específica de la situació, que podran incloure la limitació de la mobilitat de les persones, tancaments perimetrals o altres restriccions del moviment».

Així, aquest quart nivell, associat a una incidència acumulada superior als 250 casos, especifica en aquest nou document que les reunions en l’àmbit públic i privat siguin d’un màxim de 4 persones, «excepte per als grups de convivència».

D’altra banda, assenyala sobre les zones interiors dels establiments de restauració i hostaleria, en els nivells 3 -associat a una incidència superior als 150 casos- i 4, la «supressió del servei».

El document encara vigent assenyalava en aquest sentit que «l’autoritat sanitària haurà de valorar el tancament de les zones interiors dels establiments, i en defecte d’això, reduir els aforaments al mínim possible i prohibició de consum en barra».

I en el proposat ara per la ponència especifica que les terrasses reculades a l’interior amb 3 paraments i sostre; les exteriors amb aquests mateixos elements, les que estan completament cobertes amb 4 paraments i sostre i les que tenen paraments continus i discontinus i sostre «seran considerades com a zones interiors dels establiments».

En aquests dos nivells, recomana a la població sortir del domicili només el necessari, i limitar les entrades i sortides de l’àrea territorial avaluada excepte per a activitats essencials.

I en tots els nivells aposta per fomentar el teletreball i en el cas que el territori es trobi en el 3 o en el 4, que s’evitin les reunions en el lloc de treball per a menjar i beure.

A més, en tots els nivells manté l’ús de la màscares en espai públic, la prohibició de fumar a la terrasses d’hostaleria, així com en la via pública quan no sigui possible mantenir la distància, ni menjar ni beure al carrer quan no estigui garantida la distància.