Qui no practica esport té més possibilitats de morir de covid

Un estudi publicat aquest dimarts a British Journal of Sports Medicine vincula la inactivitat física amb una major probabilitat d’emmalaltir de gravetat i morir de covid-19, només superat com a factor de risc per una edat avançada i tenir un historial de trasplantament d’òrgans.

Els investigadors, encapçalats per Robert Sallis, del centre mèdic Kaiser Permanent de Califòrnia (els Estats Units), van analitzar dades de 48.440 ciutadans que van sofrir covid entre gener i octubre de 2020, per esbrinar si hi havia una relació entre la falta d’exercici i els ingressos hospitalaris, gravetat de la infecció i defuncions.

La mostra de casos presentava una edat mitjana de 47 anys, un 62% eren dones i tots tenien sobrepès, apunten els autors.

La meitat dels pacients no sofria cap patologia prèvia, un 18% tenia solament una i un 32% patia dos o més.

Tots havien informat del seu nivell d’activitat física regular en almenys tres consultes mèdiques entre març de 2018 i març de 2020, sent considerats «inactius» els que feien menys de 10 minuts d’exercici a la setmana; «una mica inactius» per sota de 149 minuts i «actius» els qui s’exercitaven més de 150 minuts setmanals.

Un 7% va quedar classificat com a actiu, un 15% com a inactiu i la resta, una mica actiu.

Els autors van trobar que les persones inactives tenien el doble de probabilitat que les actives de ser ingressades, 2,5 vegades més risc de morir com a resultat de la infecció de covid i un 73% més de requerir vigilància intensiva.

Enfront dels ciutadans classificats com «una mica actius», els inactius tenien un 20% més de risc de ser hospitalitzats, un 10% més de requerir atenció intensiva i un 32% més de risc de morir.

Encara que l’estudi, de tipus «observacional», no explica les causes de la relació entre exercici i covid, sí que permet concloure que els pacients que havien estat inactius en els dos anys anteriors a la pandèmia «tenien més probabilitat d’haver estat hospitalitzats, requerir vigilància intensiva i morir» que els que havien fet exercici als nivells recomanats.

Com a factor de risc pel que fa a emmalaltir de gravetat, «la inactivitat física només va ser sobrepassada (en aquest estudi) per una edat avançada i un historial de trasplantament d’òrgans», per davant d’altres factors com a diabetis, obesitat i malalties cardiovasculars.

Els investigadors apunten que la seva anàlisi té mancances perquè es basa en la informació facilitada pels propis pacients sobre la seva activitat física, i aquesta no va ser avaluada.

No obstant això, subratllen que és suficient per a concloure que fer exercici pot ser beneficiós per reduir el risc de complicacions si es contreu covid.

Recomanen per tant a les autoritats sanitàries que aconsellin a la població fer activitat física regularment «per prevenir un covid sever i les seves complicacions, inclosa la mort».