Nou contracte de manteniment de les fonts per al període 2022-2026 a Barcelona

La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat ha donat el vistiplau a l’adjudicació dels dos lots del contracte per un import de 22,3 milions d’euros

El contracte de manteniment de les fonts de Barcelona per al període 2022-2026 preveu un pressupost de 22.347.480,95 euros per a aquests cinc anys per poder fer el manteniment i millores necessàries als més de dos milers de fonts, de beure, ornamentals i naturals que hi ha a la ciutat. La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat ha donat el vistiplau a l’adjudicació del nou contracte amb els vots a favor del Govern municipal i del grup municipal d’ERC i l’abstenció de la resta de grups. El lot 1, corresponent a les fonts de beure i fonts naturals s’ha adjudicat a la UTE Fonts de beure, i el lot 2, corresponent a les fonts ornamentals, s’ha adjudicat a FCC Medio Ambiente.

L’objectiu del nou contracte és garantir el funcionament eficient de totes les fonts de la ciutat, el manteniment tècnic i normatiu, la conservació i neteja i la revisió de les instal·lacions elèctriques, mecàniques, hidràuliques i d’il·luminació, així com el control de la qualitat de l’aigua.

Barcelona té en l’actualitat un total de 1.718 fonts de beure, 324 fonts ornamentals i 7 fonts naturals. El nou contracte, que inclou mesures de contractació pública sostenible, preveu la subrogació dels 76 treballadors i treballadores del contracte actual i amplia el personal dedicat en els diferents vessants del manteniment fins a les 80 persones, donant resposta també a la posada en marxa del Pla Cuidem Barcelona, de manteniment integral de l’espai públic de la ciutat. A més, també introdueix nous criteris ambientals a la flota de vehicles tal i com preveuen els compromisos municipals per fer front a l’emergència climàtica per reduir la contaminació acústica i ambiental.

El nou servei defineix els àmbits de manteniment de totes les fonts de la ciutat:

    • Manteniment normatiu: tasques planificades perquè cada infraestructura compleixi la normativa i reglaments d’obligat compliment.
    • Manteniment preventiu: tasques de manteniment planificades per assegurar el funcionament continu de les instal·lacions, el bon estat físic i la qualitat de l’aigua dins els paràmetres establerts.
    • Manteniment predictiu: tasques de manteniment planificades de paràmetres predeterminats per realitzar-ne un seguiment periòdic o continu, com per exemple anàlisi de les vibracions, mesura d’aïllaments o mesura de consums.
    • Manteniment correctiu: tasques de reparació o substitució d’elements i equips que comporten una aturada o funcionament parcial de la instal·lació.
    • Manteniment modificatiu: tasques de manteniment per millorar el funcionament de les instal·lacions i resoldre problemes.

El contracte de manteniment de fonts també incorpora un servei d’actuacions d’urgència les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any per realitzar qualsevol actuació immediata en cas de necessitat.

Les fonts de beure són un servei bàsic per a la ciutadania i les ornamentals esdevenen una infraestructura amb gran valor cultural i històric, símbols emblemàtics, en molts casos, del patrimoni artístic de la ciutat. Són elements lligats a l’aigua, un recurs natural i escàs, per aquest motiu el contracte incorpora els objectius expressats en diferents programes d’acció municipal en matèria de sostenibilitat.

Pel que fa a les fonts ornamentals, es continuaran aplicant les mesures com els sistemes de recirculació de l’aigua, millores en la gestió, el control i la sostenibilitat, incorporació de les fonts a la xarxa d’abastament d’aigua freàtica per reduir el consum d’aigua potable i la substitució de l’enllumenat existent per enllumenat LED per reduir el consum.