Només obren el 40% d’escoles i instituts públics

Ho faran entre avui i demà perquè aquest dilluns és festiu en més de 150 municipis

El 40% d’escoles i instituts públics i el 25% dels centres concertats de Catalunya obren en els cinc territoris que aquest dilluns han entrat en la fase 2 de la desescalada, que són Tarragona, Terres de l’Ebre, Alt Pirineu i Aran, Girona i Catalunya Central. L’obertura es farà entre dilluns i dimarts, ja que aquest dilluns és festiu en més de 150 municipis de Catalunya i que els centres educatius d’aquests municipis obriran demà. En aquesta fase 2 educació infantil s’ha obert per atendre les necessitats de conciliació, educació primària per tancar l’acompanyament del seu pas a secundària i Pel que fa a l’ESO i als ensenyaments postobligatoris, el retorn és pels alumnes que acaben etapa i obtenen titulació o han de superar proves d’accés.

El curs 2019-2020, que acaba el 19 de juny, continua de manera telemàtica pel que fa a les classes lectives.

A Tarragona han obert 270 centres públics, 41 concertats i 17 privats. Dos Centres de Formació d’Adults no han obert dilluns però ho faran al llarg de la setmana.

A les Terres de l’Ebre entre dilluns i dimarts reobren les aules de tots els centres públics, un total de 130 escoles, 20 instituts i 4 instituts. També han obert tots els centres concertats.

Al Pirineu l’escola l’Espluga de Serra no ha obert per manca d’alumnat. La resta de centres obriran entre dilluns i dimarts: 42 escoles, 10 instituts, 2 centres concertats, 1 escola oficial d’idiomes i un centre de formació d’adults.

A Girona no ha obert l’Esculapi de l’Escala per una avaria a les canonades de subministrament municipals, l’institut de Sils perquè estan finalitzant unes obres urgents i l’escola de Bàscara. La resta de centres, obriran entre dilluns i dimarts. En total a comarques gironines hi ha 5 llars d’infants de la Generalitat, 250 escoles i ZER, 41 centres concertats, 75 instituts i 9 escoles privades.

A la Catalunya Central entre dilluns i dimarts obriran els 316 centres del territori. En total, 166 escoles públiques i 62 concertades, 14 ZER -Zona Escolar Rural-, 52 instituts, 5 instituts escola, 5 llars d’infants, 8 Centres de Formació d’Adults, i 4 Escoles Oficials d’Idiomes.

Criteris d’assistència

Educació estableix en aquesta obertura de centres durant la fase 2 els criteris en matèria de seguretat indicats Procicat. Per assistir al centre cal per part d’alumnat i personal l’absència de simptomatologia compatible amb la covid-19; que no convisquin o tinguin contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors; i que duguin el calendari vacunal al dia.

D’altra banda, en el cas del personal docent i no docent del centre educatiu, no hi poden assistir les persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus, és a dir, tenir més de 60 anys o patir malalties cròniques.

Es requereix el rentat de mans en alumnat i professorat durant l’estada al centre, l’existència de diversos punts de rentat de mans, i en punts estratègics com el menjador, accessos al centre i als patis, passadissos, es recomana la col·locació de dispensadors de solució hidroalcohòlica.

Pel que fa a l’ús de mascaretes, la recomanació és que l’alumnat hagi d’assistir al centre amb mascareta, però se la podrà treure quan es puguin complir les mesures de distanciament. Sí que es recomana per al personal docent i no docent, si no es pot garantir la distància de seguretat.