L’Hospital de Bellvitge amplia les visites a dues persones en horari de tarda i cap de setmana

També s'amplien les franges de visita dels ingressats a l'UCI o en semicrítics

L’Hospital de Bellvitge permetrà l’entrada de dos visitants per pacient en horari de tarda i cap de setmana a partir del proper dilluns. En concret, s’ampliaran les visites a dues persones entre les 17 i les 21 els dies laborables i entre les 13 i les 21 hores en cap de setmana i dies festius. Entre les 13 i les 17 hores dels dies laborables es mantindrà la política de visites d’una persona. A més, els pacients ingressats a la UCI o en àrees de semicrítics també gaudiran d’una ampliació de l’horari de visites: podran tenir un acompanyament cada dia de 7.15 a 8.30 hores; de 13.30 a 15 hores (única franja activa fins ara) i de 19 a 21 hores.

Aquests horaris podran gaudir d’una certa flexibilitat dins del marc del programa d’Humanització de les Unitats de Crítics, sempre en funció de l’estat i necessitats dels pacients, les famílies i la dinàmica de treball de les mateixes unitats. En el cas dels afectats per la dovid-19, podran rebre visites dos cops per setmana en l’horari que s’acordi amb els responsables de la unitat.

La presència d’acompanyants a Urgències continua totalment restringida, excepte en casos de pacients amb problemes importants de mobilitat, deteriorament cognitiu i menors d’edat. Els acompanyants podran quedar-se a la sala d’espera prèvia al triatge, sempre i quan l’aforament permeti mantenir les condicions de seguretat.

A Consultes Externes, als gabinets d’exploració i proves i el bloc quirúrgic es permetrà l’entrada d’un acompanyant per pacient. A l’àrea de Reanimació Postquirúrgica (RPQ) l’horari d’entrada de l’acompanyant serà 10 a 10.30 hores i de 19 a 19.30 hores. En el cas de l’àrea de Reanimació d’Urgències (REA), serà de 13.30 a 14.30 hores i de 20 a 21 hores.

La situació excepcional provocada per la pandèmia va fer que el 21 de març es restringís totalment l’entrada de visitants i acompanyants a l’hospital, llevat de les situacions de final de vida i altres casos excepcionals.

Paral·lelament, es va posar en marxa un circuit d’informació als familiars i acompanyants per via telefònica. Aquest circuït continuarà en funcionament en totes les situacions en què sigui necessari.