Les farmàcies podran vendre tests d’antígens sense recepta

Altres països europeus ja fa temps que ho fan, i era una de les peticions dels farmacèutics espanyols: poder vendre tests per detectar la covid-19.

El ministeri de Sanitat ha publicat l’esborrany del reial decret que ha de permetre que les farmàcies puguin vendre tests d’autodiagnosi per saber si es té la covid-19.

També es podran comercialitzar els d’anticossos. Aquest tipus de tests es podran vendre sense necessitat de tenir una recepta mèdica. Aquesta possibilitat fa temps que la reclamaven tant els farmacèutics com alguns governs, com el català. Tot i així, l’experiència no havia anat més enllà d’alguna prova pilot.