L’AMB presenta el decret perquè Aigües de Barcelona retorni la pujada del rebut de l’aigua

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha presentat aquest dijous el decret que ha anunciat la seva presidenta i alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, perquè Aigües de Barcelona retorni l’import que l’entitat considera que s’ha cobrat de més en l’últim rebut de l’aigua, sense que calgui reclamar.

El decret, que ha recollit Europa Press, insta Aigües de Barcelona a regularitzar la “disfunció en el càlcul de la quota de consum” i restar els conceptes inclosos en la factura per l’aplicació del Reglament del Servei metropolità del cicle integral de l’aigua.

Mitjançant aquest reglament, Aigües de Barcelona va dur a terme lectures estimades per la impossibilitat de fer-ne de manuals en alguns comptadors a causa del confinament, fet que va obligar a calcular les factures amb valors de consum estimat, i l’últim rebut inclou la diferència entre l’estimat i el consum real.

La diferència entre el consum estimat i el consum real ha provocat un salt de tram de consum en la factura de l’aigua, que penalitza les despeses més elevades del que es considera un ús responsable.

Per això l’AMB demana a través del decret que es recalculin les factures amb un consum estimat, es reparteixi literalment la diferència de consum durant tot el període global de facturació i es regularitzi la diferència resultant en la propera factura.

En aquest sentit, reclama que l’increment que s’ha cobrat en l’última factura es prorrategi amb el nombre de factures que s’han dut a terme amb lectura estimada i es pagui en el tram corresponent, de manera que en el següent rebut s’estableixi aquest descompte.

Aigües de Barcelona va negar “qualsevol error” en la facturació de l’últim rebut de l’aigua a Barcelona, va atribuir l’increment que es va registrar en l’última factura a la nova taxa de residus de l’Ajuntament de Barcelona, i ha reiterat que han complert amb el reglament metropolità de manera diligent.