L’Ajuntament de Barcelona presenta la proposta de Pressupost per al 2022

El govern es reuneix amb els grups de l’oposició i lliura la Memòria explicativa del Pressupost 2022 i El Llibre Verd, amb voluntat d’assolir el màxim consens amb la proposta i donar marge a les negociacions

El govern municipal ha compartit avui amb la resta de grups municipals els documents que acompanyen el projecte de Pressupost per l’Ajuntament per al 2022. Després que ara fa un mes es fessin públiques les línies bàsiques dels comptes per l’any vinent, i després dels primers contactes, el govern ha publicat i ha lliurat a tots els grups de l’oposició la Memòria explicativa del Pressupost 2022 i El Llibre Verd, amb el conjunt d’ingressos, despeses i inversions previstos, i ha publicat tota la informació al web municipal: Barcelona.cat/pressupostos2022

La tramitació formal del pressupost 2022 no començarà fins a la comissió d’Economia i Hisenda del mes de novembre, on se n’ha de fer l’aprovació inicial,  però la voluntat de l’equip de govern és assolir el màxim consens amb la proposta i donar marge a les negociacions.

El pressupost extraordinari ascendeix a 3.406 M€, i creix un 4,7% respecte aquest any (+152,9M€). Es tracta, com ja es va anunciar, d’un pressupost extraordinari, per fer front al moment actual, que té com a prioritats fer front a les desigualtats, combatre l’emergència climàtica i consolidar la reactivació econòmica de la ciutat.

Preveu un volum de despesa corrent rècord de 2.529,5 M€. Per tipus de despesa Serveis Socials (14,6%), Benestar Comunitari (neteja, recollida, enllumenat) (14,3%), Seguretat i mobilitat ciutadana (13,9%) i Educació i Cultura (12,3%) s’enduen bona part de la despesa corrent.

El pressupost 2022 arriba a una xifra rècord d’inversió 903,1M€ sumant les empreses municipals. Pel que fa  a la inversió estrictament de l’Ajuntament, de 753,5 M€, es reserva una partida de més de 200 milions d’euros sense assignar, obert a la negociació amb els grups municipals.

Entre les actuacions destacades, hi ha inversions per aprofundir en la transformació verda de la ciutat (Programa Superilles 20ME, Avinguda Meridiana 4,4ME, Via Laietana 15M€, carrils bici 3,2ME, entorns escolars 2,8ME, tramvia 9,5ME, reurbanització Gran Via a zona Glòries 3,7ME), en l’activació econòmica (mercat Abaceria 7,7ME; mercat d’Horta 7,4ME i pool cooperatiu 3,4ME) i en la millora de serveis públics (20ME escoles, biblioteca Sarrià 8ME, centre per a persones vulnerables Císter d’acció social 4.5ME, casal gent gran Mestre Casals 3ME…) i Barris (inversions de Pla de Barris 6 milions, centres cívics, casal, etc).

Aquest any es consolida la incorporació a l’anàlisi de les despeses pressupostades la seva vinculació als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). L’Ajuntament, compromès amb l’acompliment dels ODS dins de l’horitzó de l’any 2030, ha fet un anàlisi del seu pressupost des del punt de vista de com les despeses de l’Ajuntament estan vinculades a l’acompliment d’aquests objectius.

Tal i com recull la Memòria explicativa del Pressupost 2022 l’increment de la despesa es duu a terme d’acord amb el marc de disponibilitat de recursos que defineixen una previsió prudent i realista dels ingressos, i sempre considerant el compliment del marc legal actual. En aquest aspecte es important assenyalar que per l’any 2022 es manté la supressió de la regla de despesa i altres regles fiscals.

Això unit a la solvent posició econòmica de l’Ajuntament i al seu baix nivell d’endeutament, permetrà que es pugui augmentar deute  mantenint-lo encara molt per sota dels límits prudents. En concret es contempla incrementar en 100M€ l’endeutament i per tant, fer dèficit, per finançar una part de les inversions. El pressupost preveu un estalvi brut per sobre del 15% dels ingressos corrents, xifra òptima que permet a l’Ajuntament mantenir la seva solvència financera.