La Guàrdia Urbana de Barcelona farà més controls a les bicitaxis aquest cap de setmana

La Guàrdia Urbana de Barcelona, juntament amb Mobilitat i BSM, desplegaran aquest cap de setmana un dispositiu conjunt de control a les bicitaxis als districtes de Ciutat Vella i Sant Martí.

L’Ajuntament ha explicat en un comunicat que “la voluntat municipal és que aquest tipus de vehicles circulin d’una manera ordenada i regulada, complint la normativa” i centrant-se a les zones on es concentren més.

La normativa municipal fixa que aquests vehicles han d’estar registrats, tenir assegurança i circular per determinats espais.

Enguany, fins a mitjans de juliol la Urbana ha sancionat 883 bicitaxis per estacionar fora dels espais habilitats, i 971 grups turístics per circular des del punt de lloguer fins a l’inici del recorregut autoritzat o fora d’itineraris autoritzats.

Durant l’estiu, aquests vehicles tan sols poden circular per rutes determinades que permeten vorejar els districtes de Sant Martí i Ciutat Vella però sense entrar-hi.