La Generalitat dona per tancat l’episodi d’alta contaminació per partícules a Catalunya

L’activació es va fer el dissabte perquè la mitjana diària dels nivells de PM10 eren de més de 50 μg/m3

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha donat per tancat aquest dilluns l’episodi ambiental per contaminació de partícules en suspensió PM10, que es va iniciar el dissabte 6 de març. Es preveu que la intrusió de pols d’origen africà es retiri durant les pròximes hores.

Així mateix, els nivells de PM10 estan disminuint a totes les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) i estan per sota dels valors establerts per la legislació. El 2021 s’han declarat dos episodis per contaminació de partícules PM10, el primer del 23 al 25 de febrer amb avisos preventius posteriors, i aquest últim. L’Ajuntament de Barcelona també ha desactivat el protocol d’actuació per aquests episodis.

La decisió de tancar l’episodi s’ha pres perquè durant aquest diumenge no es va superar el valor de 50 μg/m³ de mitjana diària a cap de les estacions integrada a la XVPCA i perquè la previsió a 24 hores indica que no es preveuen superacions del valor diari de 50 μg/m³ durant aquest dilluns.

L’Ajuntament de Barcelona també ha desactivat les mesures complementàries a les previstes per la Generalitat de Catalunya que havia pres per evitar la resuspensió de partícules en l’aire. Aquestes mesures estan principalment relacionades amb els serveis municipals de jardineria i neteja. Per això durant aquests dies s’han regat parcs i jardins i s’han prohibit les activitats que generen pols en obres.