La Generalitat de Catalunya ha obert el termini de sol·licitud de subvencions per al pagament del lloguer, per a l’any 2021

El termini de sol·licitud d'aquests ajuts que ofereix la Generalitat s'obre aquest dimarts 27 d'abril i finalitza el proper 4 de juny

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d’exclusió social.

Les sol·licituds es poden presentar fins al proper 4 de juny 

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i finalitza el dia 4 de juny de 2021.

L’import màxim de lloguer o renda mensual per l’habitatge, a la demarcació de Barcelona, no pot ser superior als 800 euros.

Per a famílies nombroses i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem favorable, l’import màxim de lloguer mensual és de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

La sol·licitud pot presentar-se telemàticament, donant-se d’alta de l’idCAT mòbil (DNI/TIE + targeta sanitària + mòbil).