La façana de l’Ajuntament s’il·lumina de blau amb motiu del Dia Universal dels Infants

També s’ha desplegat al balcó de l’Ajuntament un tapís amb el rostre d’un infant pintat per la il·lustradora Carme Solé Vendrell, reconeguda lluitadora dels drets dels infants i premi nacional de il·lustració el 1979 i el 2013. Aquest rostre s’emmarca en el projecte Why, que planteja aquesta pregunta: per què? Un projecte reivindicatiu amb el que es vol denunciar les situacions de guerra, pobresa o desemparament dels més petits. Aquesta obra ja es va penjar en el balcó de l’Ajuntament l’any 2014 per commemorar el 25è aniversari de l’aprovació de la Convenció sobre els Drets dels Nens.

El Dia Universal dels Infants és un dia per recordar i reivindicar que els nens i les nenes són persones amb drets reconeguts que cal preservar i garantir per part dels adults i de les institucions que en tenen cura. És també un dia per fomentar el benestar dels infants de tot el món i per impulsar la defensa del dret dels infants a la salut, l’educació, la protecció i la participació, entre d’altres.

Enguany es compleixen 32 anys des que l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la Convenció sobre els Drets de l’Infant. La Convenció és la primera llei internacional sobre els drets dels infants i és també el tractat de drets humans més ratificat de la història. Actualment l’han ratificat 196 països, entre els quals hi ha Espanya, que ho va fer l’any 1990. La CDI compta amb 54 articles que recullen els drets econòmics, socials, culturals, civils i polítics de tots els infants, i el seu compliment és de caràcter obligatori per a tots els estats signants.

Barcelona és Ciutat Amiga de la Infància des de l’any 2007, el que implica un compromís municipal per seguir desenvolupant polítiques avançades d’infància i seguir construint una ciutat a la mida dels més petits i de les seves famílies, tenint en compte les seves opinions, necessitats, prioritats i drets.