La covid augmenta el nombre de ninis

El percentatge de joves de 15 a 29 anys que no estudiïn ni treballen ha pujat al 17,3% el 2020, 2,4 punts més que l’any anterior, amb el que es trenca la tendència a la baixa iniciada el 2013, quan la taxa va aconseguir el seu valor màxim (22,5%).

Aquest increment està relacionat amb la menor taxa d’ocupació en aquest tram d’edat, ja que el percentatge de la població que estudia o es forma continua pujant fins arribar a l’any 2020 al 57,3%, 0,7 punts més que el 2019, segons les dades publicades aquest dimarts pel Ministeri d’Educació.

No obstant aixó, el percentatge de joves ocupats que no estan formant-se baixa més de 3 punts, d’el 28,5% el 2019 al 25,4% el 2020, en un context de caiguda generalitzada de l’ocupació a conseqüencia de la pandèmia.