La contaminació de l’aire va provocar el 7% de morts naturals a Barcelona el 2019

Una de cada quatre escoles barcelonines està exposada a nivells de NO2 superiors als recomanats per l'OMS

El 7% de les morts naturals a Barcelona el 2019 –unes 1.000 persones- van estar provocades per la contaminació de l’aire, segons l’informe de la Qualitat de l’Aire de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

L’estudi, que analitza l’exposició de la població als nivells de NO2 i les partícules PM2.5 a l’aire, conclou que no es compleixen les recomanacions de l’OMS en aquest aspecte.

A causa dels elevats nivells de contaminació, es creu que el 33% dels nous casos d’asma infantil i l’11% dels nous casos de càncer de pulmó també són conseqüència d’aquest fenomen.

D’altra banda, l’estudi d’enguany incorpora indicadors per analitzar l’exposició de les escoles i conclou que una de cada quatre escoles de Barcelona està per sobre dels nivells.

Segons l’informe, uns 30.000 infants estan exposats a uns nivells de NO2 per sobre dels recomanats, i un 50% de les escoles afectades es troben al districte de l’Eixample, la zona de Barcelona amb els indicadors més elevats.