La construcció d’habitatge a l’àrea metropolitana de Barcelona es desploma per la pandèmia

Un 38% de les famílies residents a la capital catalana viuen de lloguer, deu punts més que fa dues dècades

La construcció d’habitatge a l’àrea metropolitana de Barcelona va caure un 23% l’any 2020 respecte al 2019 arran de l’impacte econòmic de la pandèmia. Es tracta d’un descens que la capital catalana va aconseguir esquivar gràcies a l’increment del 108% de noves obres d’habitatge de protecció oficial. Així ho indica l’informe “L’habitatge en temps de pandèmia”, difós aquest dimarts per l’Observatori Metropolità de l’Habitatge (O-HB). El document confirma, alhora, un canvi de tendència pel que fa a la tinença dels habitatges. Un 38% de les famílies residents a Barcelona vivien de lloguer del 2018 al 2019, deu punts més que el 2001, mentre que a la resta de l’àrea metropolitana, la xifra era del 23,4%, davant del 12% del 2001.

L’informe anual d’anàlisi del sector de l’habitatge mostra que la ciutat de Barcelona ha aconseguit pal·liar els efectes de la Covid-19 en la construcció d’habitatges gràcies a l’impuls de l’habitatge protegit, que va incrementar-se un 108% l’any 2020, fins a representar un 31% del total de 1.892 habitatges.

Actualment, a la ciutat hi ha al voltant de 2.300 habitatges en obres o a prop d’iniciar-les. La gran majoria, un 80%, són de lloguer social i assequible, i la resta estan basats en diverses fórmules com la cessió d’ús i dret de superfície, que en garanteixen també la titularitat pública i eviten que, en el futur, es puguin vendre i privatitzar, segons indica l’Ajuntament en un comunicat.

D’altra banda, l’informe reflecteix un lleuger descens de les llars amb hipoteca, que suposen el 16,7% a Barcelona (17,7%, el 2016) i el 25,5% a la resta de l’àrea metropolitana (28,4%, el 2016).

Alhora, el document constata que la diferència entre el poder adquisitiu de les famílies i el preu del lloguer va eixamplar-se l’any passat. Mentre que la renda de la població va experimentar un descens notable durant el 2020 a causa de la pandèmia, d’un 14% a la ciutat de Barcelona, els preus del lloguer només van reduir-se de manera lleu, un 1,4%.

Davant d’aquestes dades, l’Observatori Metropolità de l’Habitatge reclama a totes les administracions que impulsin polítiques de reforç de construcció d’habitatge de lloguer assequible, amb criteris i condicions que n’assegurin la qualificació de protecció oficial de manera permanent i n’evitin la privatització.