Intervinguts 37 gats i un conill en un cas de síndrome de Noé

Des de l’any 2012 l’Ajuntament de Barcelona ha intervingut un total de 1.279 animals, 586 gats, 422 gossos i 271 d’altres espècies, derivats de casos d’acumulació patològica d’animals

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts
Gats petits en males condicions acumulats per una persona amb Síndrome de Noé. Font: Ajuntament de Barcelona

El Departament de Gestió i Protecció dels Animals conjuntament amb la Guàrdia Urbana han intervingut en un cas de síndrome de Noé al barri del Raval, a Ciutat Vella, i han comissat 32 gats adults, 5 cadells i un conill.

La síndrome de Noé és el nom col·loquial del que en psiquiatria es denomina com trastorn d’acumulació d’animals. És un desordre psiquiàtric que porta a la persona  a acumular de forma obsessiva un gran nombre d’animals de companyia, als quals no els proporciona les cures bàsiques i necessaris. A més d’un problema de salut mental també es converteix en un problema de salut pública, ja que no només afecta l’individu que ho pateix, sinó també afecta els animals que ha acumulat i en moltes ocasions el tema d’insalubritat pot afectar el veïnat. Encara que no són iguals, aquest trastorn guarda també relació amb la síndrome de Diògenes (acumulació d’objectes).

L’entrada en domicili, efectuada ahir a la tarda, i el rescat dels animals, s’ha pogut fer gràcies a una ordre judicial que ha permès executar el comís Entre d’altres pràctiques que afectaven la salut i benestar dels animals, aquesta persona es negava a esterilitzar-los, fet que comporta la cria incontrolada reiterada.

Els animals han estat traslladats al Centre d’Acollida d’Animals de Companyia (CAACB), on l’equip de veterinària els està atenent amb l’objectiu de poder restituir la seva salut i socialització i trobar una adopció adient.

Barcelona, administració pionera

L’Ajuntament de Barcelona és una administració pionera alhora d’ actuar en casos d’acumulació patològica d’animals, coneguts com síndrome de Noè, amb un protocol d’actuació, en vigor des de l’any 2019, que ajuda a donar visibilitat a una problemàtica com aquesta. La síndrome de Noé és un trastorn psiquiàtric que fa que s’acumulin animals a casa en males condicions i que afecta a la persona, als animals i a la comunitat i per tant, s’inclou com un dels vectors a treballar en les Taules d’Acumuladors Patològics dels Districtes.

Des de l’any 2012 l’Ajuntament de Barcelona ha intervingut un total de  de 1.279 animals, 586 gats, 422 gossos i 271 d’altres espècies, derivats de casos  d’acumulació patològica d’animals. D’aquests, 300 animals corresponen a intervencions d’aquest any 2021

Es animals solen estar en pisos petits i el perfil del responsable, majoritàriament, és el de persones soles, d’entre 50 i 70 anys, i majoritàriament dones però no exclusivament. Habitualment, es neguen a rebre suport socio-sanitari, i els animals presenten malalties congènites, parasitàries, de cria no controlada  i problemes de socialització, tot i que no estan desatesos, normalment, en  l’alimentació, ja que  l’últim que fan els seus tenidors és deixar d’alimentar-los,  tot i l’esforç econòmic que això els suposa i, moltes vegades, en detriment de la pròpia alimentació.  Els habitatges solen estar afectats per les defecacions dels animals, essent la forta olor, casi sempre, la manera de detectar aquests casos d’acumulació.

El protocol d’actuació té uns barems per determinar si la tinença d’aquests animals suposa un maltractament, basat en l’avaluació dels animals i de l’entorn es té en compte, per exemple, la malnutrició, la presència de malalties, la densitat, els aliments o la higiene. Una vegada retirats els animals es porten al Centre d’Acollida d’Animals de Companyia (CAACB), on són atesos per l’equip de veterinària i es treballa la restitució de la seva salut i la seva socialització, per trobar una adopció adient.