El Port de Barcelona inicia la licitació de l’ampliació del moll Adossat

L’obra s’executarà en un termini de 19 mesos

El Port de Barcelona ha aprovat aquest dimecres l’inici de la licitació de l’ampliació del moll Adossat amb un pressupost de 39 milions d’euros. L’obra és part de les actuacions previstes a l’ampliació del Port, que inclou el desenvolupament de molls al llarg del dic de l’Est i del dic Sud, les dues infraestructures que es van construir per disposar d’aigües protegides on fer créixer el recinte portuari. En concret, l’ampliació del moll Adossat correspon al desenvolupament de molls previst al llarg del dic de l’Est i permetrà, en un futur, la construcció de noves terminals de ferris i de creuers. Així mateix, el Port de Barcelona també ha aprovat la licitació de la fase 2 de la urbanització de la Ronda del Port amb un pressupost inicial de 3,1 milions d’euros.
L’actuació d’ampliació consisteix en la prolongació cap al sud del moll Adossat 2b que, actualment, es troba en fase de construcció. L’obra inclou la construcció d’una alineació de 476 metres de longitud i de 12 metres de calat, a més de l’ampliació posterior del moll Adossat 2B en una longitud d’uns 480 metres. A més, es construirà un nou taló ro-ro, infraestructura dedicada a l’operativa de ferris.

Licitació de la urbanització 

Així mateix, el Port de Barcelona també ha aprovat la licitació de la fase 2 de la urbanització de la Ronda del Port amb un pressupost inicial de 3,1 milions d’euros. L’actuació consisteix en la reurbanització del tram IV de la Ronda del Port, als voltants del moll Oest, per millorar la distribució de les circulacions viàries cap a l’interior del Port i també cap als molls Oest i Contradic.

Amb aquest objectiu, es construirà una rotonda que permetrà augmentar la capacitat i seguretat d’aquest vial, a més de millorar l’accessibilitat per als vianants.

L’actuació, que es portarà a terme sobre una superfície de 33.252 metres quadrats i durant un
període de d’11 mesos i mig, donarà resposta a les diferents necessitats en matèria de mobilitat existents a la zona i també donarà continuïtat a les actuacions ja realitzades.