La Rambla del Raval de Barcelona estrenarà nova imatge a l’estiu

També es reformaran les places de Vázquez Montalbán i Salvador Seguí passat l'estiu

Les obres de reurbanització de la rambla del Raval començaran aquest estiu, mentre que les reformes de les places de Vázquez Montalbán i Salvador Seguí començaran a l’octubre. Aquestes intervencions, que es faran entre el març i l’octubre, tenen un pressupost d’1,3 milions d’euros que permetran remodelar 19.260 metres quadratsLes obres pretenen millorar la qualitat de vida dels veïns en aquest àmbit així com fomentar l’ús intergeneracional de l’espai públic i evitar els usos excloents. Gràcies a aquestes actuacions, l’espai de joc infantil es duplica, els espais per joves i gent gran es potencien, s’amplien les zones verdes i es renova tota la il·luminació.
L’Ajuntament de Barcelona ha començat les obres per reurbanitzar la rambla del Raval i les places de Vázquez Montalbán i Salvador Seguí, al barri del Raval. Així, està previst que la rambla del Raval estreni nova imatge a l’estiu mentre que les dues places ho faran a l’octubre.

Aquest projecte és fruit d’un procés participatiu amb diversos actors implicats del barri i forma part del Pla de Barris del Raval Sud. Concretament s’han fet reunions amb els veïns de l’entorn i passejades diürnes i nocturnes per localitzar sobre el terreny els itineraris a millorar. La participació de joves ha estat important en aquesta iniciativa, els quals van manifestar el seu malestar per sentir-se exclosos de tots els espais públics, així com les usuàries dels jocs infantils de Salvador Seguí, que han portat a terme sessions de treball específic amb les famílies al mateix lloc.

Amb aquestes intervencions es vol afavorir que els veïns gaudeixin d’aquests espais mitjançant la creació de zones de trobada, d’activitat o joc infantil i juvenil. D’aquesta manera, també fomentaran un ús intergeneracional dels espais, evitaran els usos excloents i s’augmentarà el confort de l’espai.

Pel que fa a la reordenació de la rambla del Raval, està previst que se li doni una nova centralitat que esdevindrà un espai de trobada per al veïnat del barri, mitjançant diverses actuacions en matèria d’espai públic i de mobilitat. La centralitat d’aquest àmbit vindrà protagonitzada pel Gat de Botero que es traslladarà a aquesta zona central. Així mateix, es reduiran els aparcaments i es faran quatre parterres on es desenvoluparan usos juvenils amb un espai dinamitzat pel mòdul del procés participatiu KN60lab.

Finalment, es reordenaran les terrasses, es canviarà la configuració actual de les cadires per agrupar-les i ubicar bancs circulars de trobada, es canviarà la il·luminació de tota la Rambla per incrementar el confort de l’espai també en horari nocturn i s’instal·larà el lavabo públic auto rentable i una font.

Pel que fa a la plaça Vázquez Montalbán, les seves reformes tenen com a objectiu canviar el caràcter de l’espai i dotar d’identitat pròpia a aquesta plaça. Es generaran espais d’ombra, s’afavorirà el joc i l’estada de nens i adolescents i el pas cap a la plaça Salvador Seguí se singularitzarà. Això es realitzarà amb la creació d’un paisatge de muntanyetes de terra per a la plantació d’arbres, tot retirant les jardineres i reubicant-les a la rotonda nord de la Rambla. Es pintaran jocs sobre el paviment, es construirà una pista de bàdminton amb pintura a terra i es col·locaran taules de ping-pong.

Les últimes reformes es faran a la plaça de Salvador Seguí, entre l’agost i l’octubre, i tenen com a objectiu reconfigurar i ampliar l’espai de jocs, mitjançant la creació d’una àrea lúdica de nova configuració destinada a infants de 0 a 12 anys .