Incrementa el nombre d’adolescents bisexuals a Barcelona

Augmenta del 10,6% al 30% l'alumnat homosexual discriminat per la seva orientació sexual

El nombre de joves que se sent atret per ambdós sexes ha incrementat significativament en els darrers cinc anys. Així ho recull un informe sobre salut i drets sexuals i reproductius elaborat per l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) que conclou que hi ha hagut una baixada significativa en la proporció d’adolescents heterosexuals, sobretot entre les noies.

Concretament, el percentatge de dones joves que se senten atretes per l’altre sexe passa d’un 69,4% el 2016 a un 48,5% el 2021 i en els nois d’un 83,2% a un 77,7%. L’informe també recull que ha incrementat la discriminació per raó d’orientació sexual entre l’alumnat. Entre els homosexuals ha augmentat del 10,6% al 30,1% i entre els bisexuals ha crescut d’un 18,9% a un 22,2%.

L’enquesta Factors de Risc en Estudiants de Secundària (FRESC) 2021 també adverteix que ha incrementat el nombre de joves que ha denunciat patir maltractaments per part de la parella –emocional, físic o sexual- i d’assetjament sexual. Concretament, el nombre de noies que declaren haver estat víctimes de maltractament en el darrer any passa d’un 18% a un 24%. Mentre que les declaren haver patit assetjament sexual creix d’un 17% a un 38%.

Baixen les infeccions de transmissió sexual

En relació amb la salut sexual, el document elaborat per l’ASPB indica que el 2020 la pandèmia va frenar l’increment de les infeccions de transmissió sexual (ITS) de declaració obligatòria, com són la clamídia, la sífilis i la gonocòccia, probablement a causa de les mesures de distància social per a la prevenció i el control de la covid-19 i de la reducció en l’accés als serveis sanitaris. Tot i això, destaca que les taxes continuen tan elevades com abans de la pandèmia i que continua havent-hi més incidència entre els homes.

Cauen les infeccions per VIH

En canvi, continuen caient les infeccions per VIH, amb una reducció d’un 14,3% de la taxa d’incidència anual. La principal via de transmissió del VIH són les pràctiques sexuals de risc i continua essent molt superior en homes (26,7 per cada 100.000 homes) que en dones (2,1 per cada 100.000 dones).

Retard en la maternitat

Igualment, a la ciutat de Barcelona durant l’any 2020 hi va haver menys embarassos i naixements que l’any anterior, mantenint-se la tendència a la baixa dels darrers deu anys. En concret, la taxa d’embarassos va ser de 44,3 per 1.000 dones (17.348 embarassos) i la taxa de naixements de 31 per 1.000 dones (12.134 naixements), mentre que l’any 2010 eren de 54,9 i 37,7 respectivament. La mitjana d’edat de les dones d’entre 15 a 49 anys que tenen el primer nadó va ser 33,5 anys i la taxa de fertilitat en dones de 35 a 39 anys (65,8) va ser superior, per segon any consecutiu, a la de les dones de 30 a 34 (59,3). Segons l’informe, aquesta tendència referma l’existència de dificultats per decidir quan tenir fills o filles i els obstacles per a disposar dels mitjans per a fer-ho.

L’evolució de les interrupcions voluntàries de l’embaràs (IVE) també està en descens. De fet, el 2020 es va registrar la taxa més baixa dels darrers quinze anys. En concret a Barcelona es van realitzar 5.215 interrupcions, una taxa de 13,3 per 1.000 dones de 15 a 49 anys.

Entre les dades positives, destaca el descens continuat dels embarassos adolescents a la ciutat, tot i que malgrat la baixada de naixements i IVE en noies adolescents sí que es mantenen diferències destacables segons el país de naixement i el districte de residència. De fet, la fecunditat entre les adolescents mostra un patró desigual, essent major als barris amb menor nivell socioeconòmic.