Espanya perdrà la meitat de la població en pocs anys

Un estudi elaborat per l’Institut de Mètriques i Avaluacions de Salut (IHME), de la Universitat de Washington, ha assegurat que Espanya podria perdre la meitat de la seva població actual en menys de 100 anys.

L’informe, que va sortir publicat ahir, assegura que el planeta arribarà al seu pic de població humana cap a finals de segle, amb un 9.700 milions d’habitants.

Però tot i aquest augment de població al planeta, alguns països no podran mantenir les seves poblacions per les baixes taxes de fertilitat.

Si els països volen mantenir, a llarg termini, la seva capacitat, hauran de canviar les seves polítiques d’immigració, i acollir immigrants d’altres països.