Els infants de l’Eixample, els més afectats per la contaminació

L'Eixample, Ciutat Vella i Gràcia són els barris on es detecta major contaminació en els entorns escolars

La contaminació no es confina. Tot i que durant bona part de l’any 2019 l’activitat econòmica va patir una forta davallada per les mesures anticovid, la contaminació a Barcelona encara és preocupant. Així ho indica el darrer informe de la qualitat de l’aire presentat aquest dilluns per l’Agència de Salut Pública de Barcelona a l’Ajuntament de la ciutat. Aquest estudi s’ha centrat en com afecten certs gasos a la salut i ha posat un especial èmfasi en l’impacte que tenen a les escoles.

En el document s’explica que durant el 2019 s’han superat els nivells de diòxid de nitrogen marcats per l’Organització Mundial de la Salut, i els nivells legals establerts per la Unió Europea per aquest element contaminant. No són els únics gasos que ultrapassen els estàndards internacionals, ja que també ho fan l’ozó, el benzè o el benzopirè.

En aquest sentit, segons indica l’informe, el 35% de la ciutadania barcelonina està exposada a nivells de diòxid de nitrogen superior als que indiquen les organitzacions internacionals. A l’Eixample, aquest problema és encara més gran, ja que allí el 94% de la població està exposada a aquest gas que pot causar malalties.

Així mateix, l’estudi ha analitzat 342 escoles, tant públiques com privades, que agrupen 122.000 infants. S’ha determinat que el 26% dels entorns educatius de Barcelona estan exposats per sobre als nivells recomanats de gasos contaminants. Són sobretot escoles situades a l’Exemple, Ciutat Vella i Gràcia que es situen per sobre de la mitjana d’exposició de diòxid de nitrogen. Això significa que uns 30.000 podrien desenvolupar problemes respiratoris, ja que 1 de cada 3 casos d’asma infantil estan produïts pel fort tràfic de vehicles que hi ha a la ciutat.

L’informe afegeix que durant 2019, la contaminació va ser responsable del 7% de les morts naturals. Això significa al voltant de 1.000 morts a la ciutat, el 23% de les quals es situen al barri de l’Eixample. Cal afegir que l’11% dels nous casos de càncer de pulmó es provoquen fruit de la contaminació de l’aire.