Els homes homosexuals que viuen en parella tenen pitjor salari que els heterosexuals

Les dones lesbianes guanyen més diners però perquè fan menys treball a temps parcial

Els homes homosexuals que viuen en parella tenen un pitjor salari que els heterosexuals en les mateixes condicions, segons un estudi de la Universitat Pompeu Fabra que analitza la relació entre orientació sexuals i sous.
El desavantatge en el cas dels homes continua present tot i tenir en compte diferències sociodemogràfiques, com la presència de fills, l’assoliment educatiu, el nivell ocupacional, l’experiència laboral o el sector laboral. En canvi, les lesbianes que viuen en parella guanyen més diners, però és pel seu perfil sociolaboral.
Aquest col·lectiu és menys propens, segons els investigadors, a assumir el gruix de les tasques domèstiques i de les cures, i per tant fan menys treball parcial que les dones heterosexuals.
En canvi, si només es tenen en compte les hores de treball, les dones lesbianes i heterosexuals obtenen salaris d’acord a la seva formació i experiència laboral, independentment de l’orientació sexual.

Aquest treball, publicat recentment a la revista ‘Journal of Family Issues’, s’ha fet analitzant dades entre el 1006 i el 2018 procedents de l’EPA, la Seguretat Social i les agències tributàries.