Els Bombers de Barcelona milloren la capacitat de resposta

A més de presentar els quatre vehicles nous, avui s’ha fet balanç de l’activitat del cos durant l’any passat

Les funcions del cos de Bombers de Barcelona han variat progressivament, i han passat del concepte de bombers que apaguen focs a un concepte més transversal, en què, a més de la intervenció en incendis, es disposa de professionals que intervenen en salvaments, situacions d’auxili, incidents tecnològics, fuites químiques o planificació d’esdeveniments, entre moltes altres tasques.

L’any 2020, a més, aquesta transversalitat va adquirir més rellevància amb la tasca que han dut a terme els i les professionals que formen part del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS) en la gestió de la pandèmia de la covid-19.

Resposta davant l’emergència sanitària

Un dels objectius principals de l’SPEIS l’any passat va ser mantenir el personal suficient per fer front a l’emergència sanitària. Aquest objectiu es va assolir gràcies a un pla de contingència que va reservar una part del personal i va establir diferents estratègies de desinfecció i disseny de les guàrdies.

En aquest sentit, es van elaborar procediments de seguretat específics per eliminar els riscos del personal operatiu en el desenvolupament de les noves tasques. A més, es van habilitar espais alternatius o satèl·lits per poder segregar dotacions i, així, minimitzar el contacte entre els grups del mateix torn i/o les dotacions de reforç d’altres torns.

D’altra banda, l’SPEIS es va integrar en les diferents organitzacions de protecció civil, tant municipals com de país. Avui en dia continua integrat en el Comitè Tècnic del Pla d’Actuació del Procicat, així com en el Comitè Tècnic de Seguiment del Pla de Protecció Civil Municipal (Cecopal).

Des de l’inici de la pandèmia i fins al mes de desembre, els Bombers de Barcelona van realitzar 141 salvaments relacionats amb la covid-19 i van col·laborar en tots els projectes que es van posar en marxa a la ciutat per fer front a l’emergència sanitària aportant-hi la seva capacitat organitzativa i l’experiència del seu capital humà. Alguns d’aquests projectes són:

  • Oficina Tècnica Pere Virgili. Des d’aquesta oficina es van dirigir els procediments, els protocols i la participació dels serveis municipals en col·laboració amb el Departament de Salut i el Consorci Sanitari Integral.
  • Projecte Benestar-Residències. Aquest projecte va respondre a la necessitat de separar els interns afectats alhora que es netejaven i es desinfectaven les estances. En primer lloc, se separaven les persones contaminades de les que encara no tenien símptomes. Després d’aquestes feines o paral·lelament, es realitzava la neteja i la desinfecció de tots els espais amb peròxid d’hidrogen. En total es van realitzar 215 serveis d’aquest tipus. També es van fer 4.728 PCR en 80 residències i 241 assessoraments de plans de contingència de centres residencials. 
  • Projectes Espais Salut. Els Bombers van aportar personal per crear una oficina tècnica per treballar en diversos àmbits: assessoraments a establiments i personal sanitari pel que fa a l’adequació dels espais, el material sanitari, els EPI i els recursos humans; posada en marxa d’una nova sala de coordinació per tal d’agilitzar les altes hospitalàries, i dotació d’una flota pròpia d’ambulàncies que es feien càrrec dels trasllats als hotels. Aquestes ambulàncies també van ser dotades de personal de Bombers, tant de guàrdia com de personal previst a la reserva.
  • Muntatge de pavellons. En col·laboració amb altres cossos i entitats, es van elaborar els projectes per a la instal·lació i les reformes necessàries per posar-los en marxa, així com la redacció i implantació dels plans d’emergència d’aquests espais. Diàriament s’activaven dotacions que ajudaven en la instal·lació de llits als pavellons, la senyalització de circuits al seu interior i d’altres tasques de suport. També es van elaborar i implantar els plans d’emergències i van realitzar 333 PCR.
  • Projecte Social – Fira. Els treballs realitzats pels Bombers de Barcelona als pavellons van consistir en la realització del projecte tècnic segons el programa de necessitats elaborat per l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament, en la direcció de l’execució de l’obra sobre el terreny i en la redacció i implantació dels plans d’emergència d’aquests espais.