El solar de l’antic Teatre Talia es transformarà en habitatges i equipaments

La Comissió de Govern dona llum verda al tràmit que permet tirar endavant el procés d’adquisició de la finca de l’avinguda Paral·lel, 100-102

El solar on hi havia l’antic teatre Talia, a l’Eixample, acollirà habitatge dotacional i equipaments públics. Es tracta de la finca de l’avinguda del Paral·lel, 100-102, fins ara de titularitat privada i que es troba actualment sense edificar. Entre 2018 i 2019, l’Ajuntament va tirar endavant dos instruments urbanístics que preveia que aquests terrenys passessin a ser públics i els qualificava com a habitatge dotacional i equipaments per al veïnat.

Ara, la Comissió de Govern ha donat llum verda a un dels tràmits necessaris per tirar endavant el procés d’adquisició de la propietat dels terrenys, que es farà per la via d’expropiació. En concret, s’ha aprovat definitivament la relació de béns i drets afectats, i ara s’iniciarà l’expedient perquè es determini el preu just de l’adquisició. El consistori preveu poder disposar dels terrenys a principis de 2022.

En aquest solar, de 785,30 m2 de superfície, la intenció de l’Ajuntament és fer-hi habitatge dotacional, destinat a col·lectius específics com pot ser joves o gent gran, i explorar mètodes de construcció industrialitzada, de manera que es redueixin els terminis d’execució i alhora reduir l’impacte ambiental de l’obra. Segons els plans vigents, l’alçada màxima de l’edifici serà de planta baixa més sis plantes pis, amb una superfície màxima edificada de 5.345 m2.

L’objectiu és donar resposta a les necessitats de disposar de més habitatge i serveis de barri a l’Eixample, el territori amb més habitants de la ciutat –el 16,4%– i que compta amb una densitat més alta que la mitjana. A més, el districte concentra una gran activitat econòmica i una mixtura d’usos que conviuen estretament en un teixit històric, compacte i molt consolidat que dificulta trobar nous espais per a ús públic per garantir una oferta d’habitatge i d’equipaments públics de proximitat indispensables per una adequada qualitat de vida del veïnat.

Pel que fa a obra nova d’habitatge públic a l’Eixample, recentment s’han lliurat les claus de noves promocions a Germanetes i al Fort Pienc, a més de diversos projectes en construcció i licitació, com la futura promoció de 238 pisos de l’Illa Glòries. En suma, al 2023 a l’Eixample hi haurà més de 400 habitatges públics, una xifra que multiplica per deu els 38 pisos públics existents el 2015, i que significa aproximadament una llar per a un miler de persones. La inversió total és d’uns 51,8 milions d’euros. D’aquests, 41,3 milions corresponen a les obres noves, i 10,5 milions corresponen a compres i rehabilitacions.